KKV:n tutkimus: Taksiyrittäjissä tyytymättömyyttä kyytien välityspalveluihin

KKV on selvittänyt, mitä mieltä taksiyrittäjät ovat taksimarkkinasta. Kyselytutkimuksen mukaan monet taksiyrittäjät haluaisivat ajaa useamman välityspalvelun kyytejä, mutta välityspalvelut saattavat rajoittaa muille ajamista. Taksiyrittäjät haluaisivat myös ajaa enemmän julkisesti tuettuja kyytejä kuten Kela-kyytejä, vaikka saavat niistä vähemmän tuloja.

KKV:n kyselyyn vastasi 844 taksiyrittäjää. Vastaajien mukaan vuoden 2018 taksiuudistus heikensi monin tavoin taksiyrittäjien asemaa markkinoilla esimerkiksi laskemalla voittoja keskiarvohintojen noususta huolimatta. Samalla taksiuudistus mahdollisti kuitenkin uusien yrittäjien tulon alalle.

Välityspalvelut ovat merkittäviä vallankäyttäjiä taksimarkkinoilla

Taksikyytien välityspalvelut määrittelevät usein taksikyytien hinnat. Ennen vuoden 2018 taksiuudistusta välityspalveluiden välillä ei ollut juurikaan kilpailua.

Kaksi kolmasosaa KKV:n kyselyyn osallistuneista taksiyrittäjistä kertoi, että välityspalvelu on jollain tavalla rajoittanut muille välityspalveluille ajamista. Yleisin tapa on asettaa ehtoja auton teippauksille tai autossa käytettävälle laitteistolle. Viidesosa vastaajista kertoi, että välityskeskus oli suoraan kieltänyt ajamasta muille.

"Välityskeskukset kilpailevat asiakkaiden lisäksi myös taksiyrittäjistä. Tutkimuksemme mukaan taksiyrittäjät eivät aina ole pystyneet kilpailuttamaan itselleen sopivinta välityskeskusta, koska keskukset ovat pyrkineet rajoittamaan mahdollisuutta siihen."

Ekonomisti Anni Väättänen

Joka toisella kyselyyn vastanneista taksiyrittäjistä oli käytössään useampi kuin yksi välityspalvelu. Neljäsosa vastaajista haluaisi kuulua nykyistä useampaan välityspalveluun, jotta heidän tulonsa kasvaisivat tai he pääsisivät nykyistä parempaan välityspalveluun.

Julkisesti tuetuilla taksikyydeillä on suuri vaikutus taksimarkkinaan

Suomen taksimarkkinoiden liikevaihto on yli miljardi euroa vuodessa. Liikevaihdosta noin 40 prosenttia muodostuu julkisesti tuetuista kyydeistä.

Kyselyyn vastanneista taksiyrittäjistä kaksi kolmasosaa ajoi Kela- tai sote-kuljetuksia ja 40 prosenttia koulukuljetuksia. Moni vastaajista haluaisi ajaa enemmänkin julkisesti tuettuja kyytejä, vaikka niistä saatu korvaus olisi pienempi kuin muista kyydeistä. Julkisesti tuetut kyydit ovat monelle taksiyrittäjille tärkeä tulonlähde, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joissa näiden kyytien osuus liikevaihdosta on suuri.

"Tutkimuksemme korostaa sitä, että Kela-kyytien kilpailuttamisella on iso merkitys koko taksimarkkinoiden toimivuudelle. Julkisen taksimarkkinan onnistunut kilpailuttaminen voi lisätä palveluntarjontaa myös yksityisellä markkinalla, mikä palvelee kaikkia kuluttajia."

Johtava asiantuntija Mika Saastamoinen

Uudistuneet taksimarkkinat ovat yksi KKV:n tärkeimmistä tutkimusteemoista. KKV on aikaisemmin selvittänyt esimerkiksi hintoja ja taksien saatavuutta vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen.

Lisätietoja 

Mika Saastamoinen

Johtava asiantuntija

Anni Väättänen

Ekonomisti