Kuluttaja-asiamiehen neuvottelut Euro24:n ja Gothian kanssa etenivät vapaaehtoisiin hyvityksiin – ryhmäkanteelle ei tällä erää tarvetta

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut pikaluottoyhtiö Euro24 Financen ja perintäyhtiö Gothian kanssa kuluttajilta perittyjen kohtuuttomien luottokustannusten hyvittämisestä. Nämä yhtiöt ovat nyt ilmoittaneet suostuvansa kuluttaja-asiamiehen hyvitysvaatimuksiin.

Kuluttaja-asiamies kertoi viime syksynä harkitsevansa ryhmäkanteen nostamista Euro24 Financen 20.5.2016–20.5.2019 myöntämistä 2 000 euron tililuotoista, joissa on kohtuuttomat luottokustannukset. Neuvottelut pikaluottoyhtiö Euro24:n ja perintäyhtiö Gothian kanssa ovat päättymässä, sillä yritykset ilmoittivat maksavansa kuluttaja-asiamiehen vaatimat hyvitykset. Kuluttaja-asiamies käy vielä läpi yhtiöiden ehdotukset ja seuraa niiden toteutumista. Jos yritykset toteuttavat lupaamansa hyvitykset, asiassa ei näiden sopimusten osalta olla etenemässä tuomioistuimeen.

Näissä tapauksissa kyse oli luottokustannusten määrällisen kohtuuttomuuden lisäksi siitä, että luottosopimusten tekemisessä oli jätetty noudattamatta lain vaatimuksia. Tällöin seuraamuksena on kaikkien luottokustannusten mitätöinti.

Yhtiöt kiistivät kuluttaja-asiamiehen vaatimusten perusteet, mutta siitä huolimatta ne ilmoittivat hyvittävänsä luottokustannukset yli 150:lle luottoa ottaneelle henkilölle, jotka ennakkoilmoittautuivat ryhmäkanteeseen viime vuoden loka–marraskuussa. Yhtiöiden mukaan kuluttajat saavat pelkkiä palautuksia yhteensä 336 000 euroa. Lisäksi perimättä jätetyt luottokustannukset tuovat ison hyödyn kuluttajille, sillä he maksavat ainoastaan lainaamansa pääoman. Yhtiöt ilmoittavat kuluttajille hyvityksistä kirjeitse.

”Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Monet kuluttajat saavat nyt takautuvasti täydet hyvitykset kohtuuttomiin luottokustannuksiinsa. Ryhmäkanteella tavoittelimme myös periaatteellista ennakkoratkaisua, jolla olisi vaikutusta koko pikaluottoalaan, mutta nyt kuluttajille maksetaan hyvitykset saman tien ja samassa laajuudessa, jota ryhmäkanteella olisi vaadittu”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Pikaluottojen kustannukset alas kaikin keinoin

Kuluttaja-asiamies haluaa puuttua kaikin keinoin pikaluottojen kohtuuttomiin luottokustannuksiin. Yksi keinoista on ryhmäkanne, vaikka se onkin prosessina raskas niin kantajalle kuin vastaajillekin. Yhtiöt ilmoittivat hyvittävänsä luottokustannukset kuluttajille, kun kuluttaja-asiamies oli jättämässä haastehakemusta käräjäoikeuteen.

“Yritykset haluavat välttää viimeiseen saakka ryhmäkanteen kohteeksi joutumista. Tässäkin tapauksessa yritykset päätyivät lopulta siihen, että ne mieluummin maksavat suoraan vaaditut summat kuin joutuvat vedetyksi oikeudenkäyntiin, joka todennäköisesti kestää hyvin pitkään, on kallis eikä ilmeisesti tee hyvää yrityksen maineelle”, toteaa Väänänen.

Neuvotteluiden aikana yhtiöt ovat jatkaneet erääntyneiden luottojen viemistä perittäväksi tuomioistuimeen. Kuluttaja-asiamies on avustanut käräjäoikeudessa sellaisia kuluttajia, jotka ennakkoilmoittautuivat ryhmäkanteeseen viime syksynä. Useat kuluttajat ovat saaneet hyvityksiä luottokustannuksiinsa tätä kautta. Nyt maksettavat hyvitykset koskevat niitä henkilöitä, joiden asiaa ei ole vielä ratkaistu tuomioistuimessa.

Kuluttaja-asiamies on harkinnut nostavansa ryhmäkanteen myös J.W.-Yhtiöiden Suomilimiitti-luotosta. Viime syksynä mahdollisiin ryhmäkanteisiin ilmoittautui ennakolta tai pyysi kuluttaja-asiamiehen apua yli 1 500 kuluttajaa, jotka olivat ottaneet joko Euro24:n tai J.W.-Yhtiöiden 2 000 euron luoton vuosina 2016–2019. Suurin osa ennakkoon ilmoittautuneista oli ottanut J.W.-Yhtiöiden Suomilimiitti-luoton. Neuvottelut J.W.-Yhtiöiden kanssa ovat yhä kesken.

Toimi näin, jos sinulla on Euro24:n luotto

Jos olet ottanut Euro24:n myöntämän 2 000 euron tililuoton ja ilmoittautunut ennakolta ryhmäkanteeseen viime syksynä, odota kirjettä Euro24:ltä ja/tai Gothialta. Tarkista kirjeestä, että sinulle maksettava palautus tai jäljelle jäävä velkamäärä on oikein. Selvitä esimerkiksi tiliotteidesi avulla, vastaako yhtiöiden nostoja ja suorituksia koskeva laskelma tekemiäsi nostoja ja suorituksia. Sinun tulee maksaa takaisin vain lainaamasi pääoma.

Samalla Euro24 irtisanoo luottosopimuksen. Jos jäät velkaa, yritys on luvannut erääntyneelle maksamatta olevalle pääomalle kahden kuukauden korottoman maksuajan. Yhtiö ei kuitenkaan saa eräännyttää luottosopimusta kerralla, jos sinulla olisi vielä alkuperäisen luottosopimuksen perusteella takaisinmaksuaikaa jäljellä, eikä yhtiöillä ole muita kuluttajansuojalain mukaisia eräännyttämisperusteita.

Jos sinulla on Euro24:n luotto, mutta et ole ilmoittautunut ryhmäkanteeseen, voit reklamoida kohtuuttomista luottokustannuksista Euro24:lle tai Gothialle, jos saatava on siirretty Gothialle. Jos reklamointi ei tuota tulosta, asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, jos luottoja ei peritä tuomioistuimessa.

Lisää aiheesta: