Kuluttaja-asiamies selvittää 365 Hankinnan sähkösopimusten puhelinmyyntiä

Sähkönmyyntisopimusta ja siihen liittyvää sähkönsiirron kilpailuttamista puhelimitse markkinoivasta 365 Hankinta Oy:stä on tullut kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle runsaasti kuluttajien ilmoituksia keväästä lähtien ja kiihtyvällä tahdilla heinäkuussa. Ilmoitusten mukaan kuluttajat ovat saaneet 365 Hankinta Oy:ltä sähkönmyyntisopimuksen, vaikka eivät olisi hyväksyneet yhtiön puhelimessa esittämää tarjousta.

Kuluttajat ovat saaneet yhtiöltä sähkösopimuksen perusmaksuja koskevia laskuja, vaikka heillä on ollut voimassa oleva sähkönmyyntisopimus toisen sähköyhtiön kanssa vielä esimerkiksi puolentoista vuoden ajan. 365 Hankinnan sopimus voisi näin ollen alkaa vasta vuoden 2022 aikana. Monet kuluttajat eivät ole saaneet 365 Hankinnalta lainkaan sopimusvahvistusta tai vahvistus on tullut postitse vasta, kun 14 vuorokauden peruuttamisaika on päättynyt.

Kuluttaja-asiamies on tehnyt 365 Hankinnalle selvityspyynnön yrityksen puhelinmyynti- ja sopimuskäytännöistä ja kehottaa kuluttajia olemaan tarkkana, jos saavat kyseiseltä yritykseltä sähkösopimuksen myyntipuhelun. 365 Hankinnan menettelytavat ja ongelmat ovat pitkälle samoja kuin sähköyhtiö Fi-Nergyllä, jonka toiminnan kuluttaja-asiamies joutui viemään markkinaoikeuden arvioitavaksi.

Toimintaohjeita kuluttajille

Kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus. Jos olet saanut 365 Hankinta Oy:ltä tai laskuttajana toimivalta Nordfin Capital Oy:ltä laskun sähkösopimuksesta, jota et mielestäsi ole tehnyt, toimi näin:

  • Jos 365 Hankinta ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja yhtiö alkaa silti laskuttaa, ilmoita kirjallisesti 365 Hankinnalle, että kiistät sopimuksen. Ilmoita myös paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistäväsi sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa. Säästä lähettämäsi reklamaatio.
  • Voit perustella sopimuksen pätemättömyyttä esimerkiksi sillä, että et ole puhelinmyynnissä sopimusta nimenomaisesti hyväksynyt. Sähkönmyyjällä tulee puolestaan olla näyttöä siitä, että sopimus on osapuolten välillä pätevästi syntynyt molempien osapuolten tahdosta, esimerkiksi nauhoite puhelinmyyntitilanteesta.
  • Jos sopimuksen peruuttamisaika on voimassa, ilmoita 365 Hankinnalle, että haluat peruuttaa sähkönmyyntisopimuksesi. Sähkön etämyynnissä kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty.
  • Jos lasku siirtyy perintään, reklamoi perinnästä sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.
  • Reklamaation tekemiseen voit hyödyntää reklamaatioapuria. Jos ongelmat tästä huolimatta jatkuvat, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.