Markkinaoikeus määräsi Isännöintiliitolle ja isännöintialan yrityksille noin 5 miljoonan euron seuraamusmaksut kartellista

Markkinaoikeus määräsi 15.12.2022 Isännöintiliitolle ja kuudelle isännöintialan yritykselle* yhteensä 4,93 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulain vastaisesta valtakunnallisesta hintayhteistyöstä ja hintojen vahvistamisesta.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti markkinaoikeudelle helmikuussa 2021 yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksujen määräämistä. KKV:n selvitysten perusteella yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että Isännöintiliitto ja kuusi sen hallituksessa edustettuina ollutta yritystä ovat osallistuneet kiellettyyn hintayhteistyöhön, joka jatkui vuodesta 2014 vuoteen 2017. Markkinaoikeuden mukaan hintayhteistyö ja hintojen vahvistamiseen tähtäävä toiminta on ollut valtakunnallista ja taloudelliselta laajuudeltaan melko merkittävää. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että näytön perusteella toiminta ei ole ollut intensiteetiltään ja lukumäärältään niin laajamittaista, kuin KKV on esittänyt.

”Markkinaoikeus katsoi esityksemme mukaisesti, että kyse on vakavasta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on ollut kilpailunvastainen vaikuttaminen isännöintialan hintakehitykseen. Olemme tyytyväisiä siihen, että seuraamusmaksu määrättiin kaikille, joille KKV sitä esitti.”

Timo Mattila, ylijohtaja

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. KKV tutustuu tarkemmin päätökseen ja päättää sitten, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toimialajärjestöissä huolehdittava kilpailusääntöjen noudattamisesta

Useissa viime vuosien kartelli- ja kilpailunrajoitustapauksissa on ollut mukana toimialajärjestöjä. Isännöintialan hintakartellin lisäksi Suomessa on määrätty seuraamusmaksuja autokouluihin, leipomotuotteisiin ja kampaamoihin liittyvissä tapauksissa. Kilpailulaki ei estä normaalia toimialajärjestöjen edunvalvontaa, mutta kilpailusääntöjen noudattamiseen tulee kiinnittää huomiota, kun mukana on keskenään kilpailevia yrityksiä. Toimialajärjestöt eivät saa antaa hintasuosituksia eivätkä järjestöissä toimivat kilpailevat yritykset saa keskustella keskenään hinnoistaan.  KKV on julkaissut toimialajärjestöille ohjeistusta kilpailusääntöjen noudattamisen tueksi.

Juuli Broms

Johtaja, yksikön päällikkö

Tuomas Rentola

Johtava asiantuntija

* Colliers Finland Group Oy ja Retta Services Oy

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy

OP Koti Kainuu Oy

Oulun Kiinteistötieto Oy ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy

Retta Services Oy, Retta Group Oy ja Retta Holding Oy

REIM Hämeenlinna Oy ja REIM Group Oy Ltd