Marknadsdomstolen påförde Disponentförbundet och företagen inom disponentbranschen en påföljdsavgift på cirka 5 miljoner euro för att ha ingått i en priskartell

Den 15.12.2022 påförde marknadsdomstolen Disponentförbundet och sex företag* inom disponentbranschen påföljdsavgifter på sammanlagt 4,93 miljoner euro för riksomfattande prissamarbete och fastställande av priser som strider mot konkurrenslagen.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslog i februari 2021 att marknadsdomstolen skulle påföra påföljdsavgifter på sammanlagt 22 miljoner euro. Enligt KKV:s utredningar avtalade företagen och Disponentförbundet åren 2014–2017 sinsemellan om priserna på disponenttjänster och strävade efter att höja prisnivån inom disponentbranschen nationellt.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut att Disponentförbundet och sex företag som var representerade i dess styrelse har deltagit i det förbjudna prissamarbetet som pågick från år 2014 till år 2017. Enligt marknadsdomstolen har prissamarbetet och verksamheten för att fastställa priserna varit riksomfattande och till sin ekonomiska omfattning ganska betydande. Marknadsdomstolen ansåg dock att verksamhetens intensitet och antal enligt bevisen inte har varit så omfattande som KKV har föreslagit.

"Marknadsdomstolen ansåg i enlighet med vårt framställan att det är fråga om ett allvarligt och riksomfattande konkurrensbegränsande samarbete vars mål har varit att påverka prisutvecklingen inom disponentbranschen. Vi är nöjda med att påföljdsavgiften påfördes alla som KKV framställde."

Timo Mattila, överdirektör

Marknadsdomstolens avgörande har inte vunnit laga kraft. KKV undersöker avgörandet närmare, och beslutar sedan om avgörandet ska överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Inom branschorganisationerna ska man se till att konkurrensreglerna följs

I flera fall av karteller och konkurrensbegränsningar under de senaste åren har branschorganisationer medverkat. Utöver priskartellen inom disponentbranschen har man i Finland påfört påföljdsavgifter i fall som gäller bilskolor, bageriprodukter och frisersalonger. Konkurrenslagen hindrar inte branschorganisationernas normala intressebevakning, men man bör fästa uppmärksamhet vid att konkurrensreglerna följs när företag som konkurrerar sinsemellan medverkar. Branschorganisationerna får inte ge prisrekommendationer och konkurrerande företag inom organisationerna får inte diskutera sina priser sinsemellan. KKV har publicerat anvisningar för branschorganisationerna som stöd för efterlevnaden av konkurrensreglerna.

Juuli Broms

Direktör, enhetschef

Tuomas Rentola

Ledande sakkunnig

* Colliers Finland Group Oy ja Retta Services Oy

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy

OP Koti Kainuu Oy

Oulun Kiinteistötieto Oy ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy

Retta Services Oy, Retta Group Oy ja Retta Holding Oy

REIM Hämeenlinna Oy ja REIM Group Oy Ltd