Pääomasijoitusyhtiö Triton myy Fidelixin Pohjois-Karjalan rakennusautomaatioliiketoiminnan ARE:lle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 17.10.2023 yrityskaupan, jossa pääomasijoitusyhtiö Triton hankkii Caverion Oyj:n. Kaupan hyväksymisen ja täytäntöönpanon ehtona on, että Triton myy portfolioyhtiönsä Fidelix Oy:n Joensuun yksikön koko liiketoiminnan ostajalle, jonka hoidossa liiketoiminnasta tulee aktiivinen kilpailuvoima markkinoille. Sitoumus poistaa yrityskaupasta muutoin aiheutuvan kilpailuongelman rakennusautomaation projektien sekä huollon ja kunnossapidon markkinoilla Pohjois-Karjalassa.

Fidelix on ilmoittanut KKV:lle tehneensä sitovan sopimuksen liiketoiminnan myymisestä ARE:lle. KKV on 24.10.2023 vahvistanut, että ARE täyttää KKV:n ehdollisessa yrityskauppapäätöksessä ostajalle määrätyt soveltuvuusedellytykset. Ostajan hyväksymisen myötä KKV:n päätöksessä asetetut ehdot eivät enää rajoita Tritonin ja Caverionin välisen yrityskaupan täytäntöönpanoa.