Ryhmävalitus ratkaistu: Sähköyhtiö Väre Oy:n tulisi palauttaa datahub-maksut määräaikaisille asiakkaille

Kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisunsa sähköyhtiö Väre Oy:n perimistä datahub-maksuista. Lautakunnan mukaan Väre ei olisi saanut lisätä määräaikaisiin sopimuksiin datahub-maksuja ja yhtiön tulisi palauttaa nämä maksut asiakkaille. Kuluttaja-asiamies jätti lautakunnalle ryhmävalituksen syyskuussa 2022.

Ryhmävalituksella kuluttaja-asiamies voi hakea kuluttajariitalautakunnalta periaateratkaisua tapauksessa, jossa usealla kuluttajalla on samantyyppinen vaatimus tiettyä yritystä kohtaan ja asia voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä.

”Ryhmävalituksen kautta saimme tärkeän linjanvedon, joka koskee laajemman kuluttajaryhmän oikeuksien toteutumista. Sähköyhtiö ei voi vyöryttää kustannuksia suoraan asiakkaiden maksettavaksi muuttamalla määräaikaisia sopimuksia. Oletamme, että Väre ryhtyy palauttamaan maksuja asiakkaille viipymättä.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Määräaikaisten sopimusten muuttamiselle ei ollut perustetta

Väre ryhtyi perimään erillisiä datahub-maksuja asiakkailtaan kesäkuussa 2022, vaikka kuluttaja-asiamies oli vaatinut yhtiötä luopumaan maksuista. Väre lisäsi määräaikaisten sähkösopimusten laskuihin kahdenlaisia uusia maksuja, kertaluontoisen datahub-käyttöönottomaksun 3,72 € sekä jatkuvan datahub-maksun 0,23 €/kk. Yhtiön mukaan kyse oli ”viranomaisluonteisista maksuista” ja niitä perusteltiin datahubin käyttöönotolla ja lainsäädännön muuttumisella.

Datahub on helmikuussa 2022 käyttöön otettu keskitetty sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä. Sähköyhtiöiden tiedossa on ollut jo vuonna 2019, että datahubin käyttöönotosta koituu yhtiöille kustannuksia. Lain voimaantulosäännös edellytti sähkönmyyjien aloittavan datahubiin valmistautumisen jo keväällä 2019.

Sähköyhtiö voi tehdä määräaikaiseen sähkösopimukseen muutoksia lainsäädännön muuttumisen tai viranomaisen päätöksen johdosta vain siinä tapauksessa, että muutosta ei voitu vielä sopimusta tehdessä ottaa huomioon. Kuluttajariitalautakunnan näkemyksen mukaan näin ei datahubin kohdalla ollut. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon ei ole tullut, että yksikään muu sähköyhtiö olisi toiminut vastaavalla tavalla.