Loppu puhelimessa tehdyille hutiostoksille? Vasta kirjallisesti hyväksytty tarjous on sitova

Puhelinmyynnissä kuluttajalla on nyt reilun vuoden ajan ollut harkintarauha: sopimus ei tule voimaan pelkän puhelinkeskustelun perusteella, vaan siihen vaaditaan kirjallinen vahvistus. Tavoitteena on ollut suojata kuluttajia tekemästä tahattomia ostoksia.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan joillain yrityksillä on kuitenkin ollut puutteita puhelinmyynnin sääntelyn noudattamisessa. Valvonnan lisäksi on tärkeää, että myös kuluttajat tuntevat omat oikeutensa.

Pähkinänkuoressa puhelinmyynnin pelisäännöt ovat siis seuraavat:

Myyntipuhelun aikana myyjän on kerrottava myyjän nimi ja puhelun kaupallinen tarkoitus, annettava etämyyntiä koskevien säännösten mukaiset ennakkotiedot sekä kerrottava muut ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot, kuten sopimuksen kesto ja hinta.

Myyntipuhelun jälkeen myyjän on lähetettävä tarjous kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Tarjouksessa on oltava selvästi esillä kaikki tärkeät tiedot sopimuksen tekemistä varten, jotta kuluttaja ymmärtää, mihin hän sitoutuu hyväksyessään tarjouksen. Kuluttajan on hyväksyttävä tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, jotta sopimus tulee voimaan. Lisäksi myyjän on ilmoitettava, että ellei kuluttaja erikseen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa, eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa, palauttaa tai säilyttää lähetettyä tuotetta.

Pelisääntöjen noudattamisessa parantamisen varaa

Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan havainnut puutteita puhelinmyyntisääntelyn noudattamisessa. Esimerkkitapauksissa kuluttajille toimitetuissa tarjouksissa ei kerrottu peruuttamisoikeuteen liittyviä ehtoja tai annettu tietoa siitä, että ellei kuluttaja erikseen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido häntä, eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa, palauttaa tai säilyttää lähetettyä tuotetta.

Tapauksissa käytettiin myös harhaanjohtavia ilmauksia niin, että kuluttajalle syntyi vaikutelma siitä, että sopimus olisi jo syntynyt käydyn puhelinkeskustelun aikana. Toisessa tapauksista myös tiedot tuotteen hinnasta ja sopimuksen kestosta annettiin epäselvällä tavalla.

Myyntipuhelu ei myöskään koskaan saa olla sisällöltään harhaanjohtava, totuudenvastainen tai menettelytavoiltaan aggressiivinen. Kuluttaja-asiamies vei viime vuonna AAA-Palvelut Oy:n puhelinmarkkinoinnin markkinaoikeuteen pitkään jatkuneen lainvastaisen puhelinmyynnin vuoksi. Markkinaoikeus määräsi AAA-Palvelut Oy:lle yhteensä 150 000 euron uhkasakolla tehostetut kiellot kuluttajansuojalain vastaisesta aggressiivisesta puhelinmyynnistä ja etämyynnin ennakkotietovelvoitteen laiminlyönnistä.

Rohkaisemme myös kuluttajia olemaan valppaina ja pitämään kiinni omista oikeuksistaan. Kaikista epäasiallisista puhelinmyyntikokemuksista voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle.

Riittääkö nykyinen sääntely?

Vaikka vuoden voimassa ollut lainsäädäntö onkin edistysaskel, on vielä liian aikaista sanoa, riittääkö se todella kitkemään puhelinmyynnin ongelmia riittävästi. Kuluttaja-asiamies on jo pitkään kannattanut ensisijaisesti mallia, jossa puhelinmyyntiä saisi kohdistaa vain niihin kuluttajiin, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan. Tällaisen ”opt-in-mallin” avulla kuluttaja voisi omalla aktiivisella tahdonilmaisullaan päättää, miltä yrityksiltä hän haluaa vastaanottaa puhelinmyyntiä ja voisi näin ollen varautua markkinointiin etukäteen.

 

Satu Vehviläinen

Satu Vehviläinen

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana KKV:n kuluttaja-asioiden vastuualueella.

Lisää artikkeleita samalta kirjoittajalta

Toi­mi­vam­mat mark­ki­nat ja tie­toi­sem­mat ku­lut­ta­jat

KKV-blogissa pohditaan markkinoiden toimivuutta kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta. Kirjoittajina ovat KKV:n asiantuntijat ja kuluttaja-asiamies. 

Kaikki artikkelit