Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen

Syftet med riktlinjerna är att beskriva förutsättningarna för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften (s.k. leniency).

Riktlinjer beskriver marknadsmässig prissättning och hur offentliga sammanslutningar kan själva bedöma konkurrensneutraliteten i deras ekonomiska verksamhet.

Riktlinjer (2011)