Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen

Riktlinjer för befrielse från påföljdavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Syftet med riktlinjerna är att beskriva förutsättningarna för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften (s.k. leniency).

Riktlinjer för marknadsmässig prissättning – praktiska bedömningsprinciper

Riktlinjer beskriver marknadsmässig prissättning och hur offentliga sammanslutningar kan själva bedöma konkurrensneutraliteten i deras ekonomiska verksamhet.

Riktlinjer (2011)