Yrityskaupan ilmoittaminen

 • Yrityskaupan osapuolten on suositeltavaa ottaa yhteyttä KKV:n yrityskauppavalvontaan mahdollisimman pian, kun tiedossa on, että yrityskauppa tulee ilmoitettavaksi sekä antaa arvio ilmoitusluonnoksen toimittamisen aikataulusta.

  Ennen varsinaisen yrityskauppailmoituksen jättämistä käydään ennakkoneuvottelut ilmoitusluonnoksen tai muun mahdollisen ennakkomateriaalin perusteella. Ennakkoneuvottelujen sisältö ja kesto vaihtelevat tapauskohtaisesti.

  Virasto antaa tarvittaessa myös neuvontaa ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä.

 • Yrityskauppa ilmoitetaan KKV:lle ilmoitusvelvollisuusasetuksen mukaisesti.

  Ilmoituksessa on annettava kaikki asetuksen liitteen mukaiset tiedot, ellei virasto ole ennakkoneuvottelujen aikana myöntänyt lievennyksiä ilmoitusvelvollisuudesta.

  Yrityskaupan käsittelymääräaika ei ala kulua, jos ilmoitus on olennaisesti puutteellinen.

 • Ennakkoneuvottelujen päättyessä ilmoituksen jättämisen tarkemmasta ajankohdasta on suositeltavaa sopia viraston yrityskauppavalvonnan kanssa etukäteen.

  Yrityskauppa katsotaan ilmoitetuksi sinä päivänä, kun asiakirja saapuu KKV:n kirjaamoon virka-ajan puitteissa. Yrityskaupan käsittelyaika alkaa kulumaan ilmoituksen jättämistä seuraavasta päivästä lukien.

  Yrityskauppailmoitus tulee toimittaa virastoon sähköisessä muodossa ensisijaisesti joko sähköpostitse turvapostilla tai KKV:n kirjaamoon toimitettavalla muistitikulla.