Tillsyn över företagsförvärv

Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att identifiera företagsförvärv som är skadliga för konkurrensen och konsumenterna och ingripa proaktivt i dem.

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen anmälas till Konkurrens- och konsumentverket (KKV), och förvärven får inte fullföljas förrän verket godkänt dem.

KKV behandlar årligen cirka 30 företagsförvärv. Merparten av företagsförvärven godkänns som sådana senast inom 23 arbetsdagar efter att behandlingen inletts. Företagsförvärv som kan ha skadliga konsekvenser för konkurrensen överförs till en fortsatt utredning som pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan på ansökan av verket förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV ingriper i ett företagsförvärv om den på ett märkbart sätt anses hindra effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra ett företagsförvärvs negativa konkurrenseffekter är att ställa villkor för det. Ett villkor kan till exempel vara att parterna i företagsförvärvet förbinder sig till att sälja en del av affärsverksamheten till en utomstående köpare. Om de skadliga konsekvenserna inte kan undanröjas genom de åtaganden som parterna i företagsförvärvet erbjuder, kan marknadsdomstolen på framställning av KKV förbjuda förvärvet helt och hållet.

Hoppa över inbäddat innehåll

Your Europe -portal

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

Hittade du det du sökte? Ge respons!