Tillsyn över företagsförvärv

Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att identifiera företagsförvärv som är skadliga för konkurrensen och konsumenterna och ingripa proaktivt i dem.

Behandling av företagsförvärv vid KKV

Ett företagsförvärv ska anmälas till KKV om den sammanlagda omsättningen som ackumulerats i Finland för parterna i företagsförvärvet överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro.

Ett företagsförvärv som ska anmälas får inte fullföljas förrän KKV har godkänt företagsförvärvet.

Merparten av företagsförvärven godkänns som sådana senast inom 23 arbetsdagar efter att behandlingen har inletts (den s.k. första behandlingen). Företagsförvärv som kan ha skadliga konsekvenser för konkurrensen överförs till en fortsatt utredning som pågår i högst 69 arbetsdagar (den s.k. andra behandlingen). Marknadsdomstolen kan på ansökan av KKV förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för det. Ett villkor kan till exempel vara att parterna i företagsförvärvet förbinder sig att sälja en del av affärsverksamheten till en utomstående köpare. Om de skadliga konsekvenserna inte kan undanröjas genom de åtaganden som parterna i företagsförvärvet erbjuder, kan marknadsdomstolen på framställning av KKV förbjuda förvärvet helt och hållet.

Hoppa över inbäddat innehåll

Your Europe -portal

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

Hittade du det du sökte? Ge respons!