Anmälan om företagsförvärv

 • Vi rekommenderar att parterna i företagsförvärvet kontaktar KKV:s tillsyn över företagsförvärv så snart som möjligt när det blir klart att ett företagsförvärv kommer att anmälas samt ger en uppskattning av när utkastet till anmälan lämnas in.

  Innan den egentliga anmälan om företagsförvärv lämnas förs förhandsdiskussioner på basis av utkastet till anmälan eller annat eventuellt förhandsmaterial. Förhandsdiskussionernas innehåll och längd varierar från fall till fall.

  Vid behov ger KKV också råd om hur anmälningsskyldigheten uppfylls.

 • Företagsförvärvet anmäls till KKV i enlighet med förordningen om anmälningsskyldighet vid företagsvärv.

  Anmälan ska innehålla alla uppgifter som anges i bilagan till förordningen, om inte KKV under förhandsdiskussionerna har beviljat lindring i anmälningsskyldigheten.

  Tidsfristen för behandlingen av företagsförvärvet börjar inte löpa om anmälan har väsentliga brister.

 • När förhandsdiskussionerna avslutas rekommenderar vi att man på förhand kommer överens om den exakta tidpunkten för att lämna in anmälan med KKV:s tillsyn över företagsförvärv.

  Företagsförvärvet anses ha anmälts den dag då handlingen inom tjänstetid anländer till KKV:s registratorskontor. Behandlingstiden för ett företagsförvärv börjar löpa dagen efter det att anmälan har lämnats in.

  Anmälningar om företagsförvärv ska lämnas in till ämbetsverket i elektronisk form, i första hand som skyddad e-post eller på en minnespinne som du lämnar in till KKV:s registratorskontor.