Kuntotarkastajan vastuu

Kuntotarkastajan on tehtävä työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Tarkastuksen tilaaja voi vaatia hyvitystä, jos tarkastuksessa on tehty virheitä. Kuntotarkastaja ei vastaa yleensä asunnon tai kiinteistön virheistä, vaan niistä vastaa myyjä.

Kuntotarkastaja on vastuussa työn tilaajalle

Kuntotarkastaja vastaa työstään kuluttajansuojalain mukaisesti, jos työn tilaaja on kuluttaja eikä yritys.

Laki edellyttää, että kuntotarkastaja tekee työnsä ammattitaidolla ja huolellisesti. Kuntotarkastaja vastaa siitä, että havainnot, päätelmät ja suositukset ovat oikeita ja kattavia, ja että tarkastus on tehty sovitussa laajuudessa.

Kuntotarkastajan pitää neuvoa tilaajaa ja selvittää selkeästi, mitä kuntotarkastus sisältää ja mitä se ei sisällä. Erityisesti asunnon tutkimukseen tai tutkimustapaan liittyvistä rajoituksista pitää kertoa tilaajalle, esimerkiksi mitä valitulla menetelmällä on ylipäätänsä mahdollista selvittää. Tarkastajan pitää tarpeen vaatiessa kehottaa tekemään lisätutkimuksia, jos tarkastus paljastaa selvän riskipaikan.

Kuntotarkastaja vastaa ainoastaan omasta työstään

Tilaaja voi vaatia palkkion alennusta, palkkion palautusta tai sopimuksen purkua, jos kuntotarkastaja on tehnyt työnsä ammattitaidottomasti tai huolimattomasti.

Kuntotarkastaja ei vastaa yleensä asunnon tai kiinteistön virheistä, vaan niistä vastaa myyjä. Kuntotarkastajan korvausvastuu vahingosta nousee esille yleensä silloin, kun asunnosta tai omakotitalosta löytyy kaupan teon jälkeen virhe, jota ei ole mainittu kuntotarkastusraportissa.

Jos kaupan teon jälkeen löytyy virhe, jota ei ole mainittu kuntotarkastusraportissa, ostajan on vaadittava hinnanalennusta ensin myyjältä. Myyjällä ei voi kuitenkaan maksattaa talon iän vaatimia peruskorjauksia ja huoltotöitä.

Jos virhe olisi todettu jo kuntotarkastuksessa ennen kauppaa, se olisi jo tuolloin alentanut kauppahintaa. Kun virhe huomataan vasta kaupanteon jälkeen, myyjä on saanut kaupantekohetkellä ylihintaa asunnosta. Tällaisissa tapauksissa myyjä joutuu alentamaan kauppahintaa virheen korjauskustannusten vuoksi jälkikäteen. Tätä vastuuta ei voi välittää kuntotarkastajalle.

Jos myyjä esimerkiksi osoittautuu varattomaksi, korvausvastuu voi siirtyä kuntotarkastajalle, jos hän on tehnyt tarkastuksen huolimattomasti. Kuten myyjänkin kohdalla, korvausta vähentää osuus, joka kuuluu taloyhtiön korjausvastuuseen.

Kuntotarkastaja voi olla esimerkiksi vastuussa turhista purku- ja korjauskuluista. Tällainen tilanne voi syntyä, jos tarkastaja on raportoinut virheestä, jota rakennuksessa ei kuitenkaan ollut.

Muissa vahingonkorvaustilanteissa kuntotarkastajan vastuu ja sovellettava lainsäädäntö riippuu muun muassa siitä

  • kuka on tilannut kuntotarkastuksen
  • kuinka suuri vahinko on
  • onko vahingolla ja kuntotarkastajan työllä ollut syy-yhteyttä
  • onko vahinko johtunut kuntotarkastajan huolimattomuudesta.