Laivamatkan peruuntuminen tai viivästyminen

Kun laivamatkan lähtö peruuntuu tai viivästyy, sinulla voi olla oikeus huolenpitoon ja matkan uudelleenreititykseen tai lipun hinnan palautukseen.

Jos lähtö satamasta viivästyy enemmän kuin 90 minuuttia tai peruuntuu

1. Voit vaatia laivayhtiötä huolehtimaan ruokailusta ja majoituksesta silloin, kun ne on mahdollista järjestää

Laivayhtiön on tarjottava maksutta välipaloja, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan.

Jos majoittuminen yhdeksi tai useammaksi yöksi tai pidempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi, laivayhtiön on tarjottava

  • majoitus aluksella tai maissa silloin, kun se on mahdollista. Laivayhtiö voi rajoittaa majoituskustannukset maissa 80 euroon yöltä ja enintään kolmeen yöhön matkustajaa kohti
  • sataman ja majoituspaikan välinen kuljetus.

Oikeutta majoitukseen ja kuljetukseen ei ole, jos laivayhtiö osoittaa peruutuksen tai viivästyksen johtuvan aluksen turvallisuuden vaarantavista sääolosuhteista, kuten voimakkaasta tuulesta, kovasta merenkäynnistä tai tulvista. Laivayhtiön täytyy kuitenkin perustella toimintansa.

Ruokailua ja majoitusta ei voi myöskään vaatia, jos matkustajalle on ilmoitettu ennen lipun ostamista laivamatkan peruutuksesta tai viivästyksestä taikka tilanne on matkustajan itsensä aiheuttama.

2. Voit vaatia uutta matkareittiä tai lipun hinnan palautusta

Voit vaatia uutta matkareittiä lopulliseen määränpäähän vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja ilman lisämaksuja tai

Voit perua matkan ja saada lipun hinnan takaisin seitsemän päivän kuluessa. Hinnan palautusta voit vaatia kultakin peruuntuvalta matkan osalta sekä jo tehdyltä matkalta, jos siitä ei ole alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä. Voit lisäksi vaatia maksutonta ja mahdollisimman pikaista paluumatkaa matkalipussa mainittuun lähtöpaikkaan. Laivayhtiö voi suostumuksellasi korvata hinnan matkakuponkeina tai palveluina.

Huom! Vaatimusta ei voi esittää risteilyistä, joihin sisältyy yli kaksi yöpymistä aluksella. Tällöin voit vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin.

Jos laivayhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos matkasi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen laivayhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus laivayhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.

Oikeudet ovat voimassa merillä ja sisävesillä matkustajalaivoilla, kun 

  • laivaan noustaan EU-maan satamassa 
  • laivaan noustaan EU:n ulkopuolella ja laivasta poistutaan EU-alueen satamassa sekä kyseessä on EU-maan yritys. 

Osa oikeuksista ei päde risteilyillä, joihin sisältyy yli kaksi yöpymistä aluksella. Tällöin voit vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin. 

Oikeudet eivät ole voimassa aluksilla 

  • jotka saavat kuljettaa enintään 12:ta matkustajaa 
  • joilla on alle kolmihenkinen miehistö tai kuljettava matka on yhdensuuntaisesti alle 500 metriä  
  • jotka ovat retkillä tai kiertoajeluilla tai eivät kulje konevoimalla, muun muassa historialliset alukset. 

Oikeudet perustuvat EU:n asetukseen 1177/2010 EU-matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä.