Vahingonkorvaus laivamatkasta

Jos sinulle aiheutuu vahinkoa laivayhtiön vastuulla olevasta virheestä tai laiminlyönnistä, matkan viivästymisestä taikka matkatavaroiden häviämisestä tai vahingoittumisesta, voit olla oikeutettu vahingonkorvaukseen. Korvauksen saaminen edellyttää, että pystyt näyttämään vahingon tapahtuneen.

Laivayhtiön vastuu matkustajalle aiheutuneesta vahingosta

Laivayhtiö vastaa matkan aikana sattuneesta tai matkan aiheuttamasta vahingosta, jos laivayhtiö tai joku sen vastuulla toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut kyseisen vahingon.

Laivayhtiön aiheuttamia vahinkoja voivat olla esimerkiksi

  • henkilövahinko
  • matkustajalle aiheutunut vahinko viivästymisestä
  • matkatavaravahinko, jos matkatavara häviää tai vahingoittuu.

Vahingonkorvausta voi saada vain todellisista kuluista, kuten viivästyksen vuoksi käyttämättä jääneestä junalipusta, ei mielipahasta ja harmista. Säilytä tositteet, joilla voit todistaa vahingot.

Jos laivayhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos matkasi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen laivayhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus laivayhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.

Oikeudet ovat voimassa merillä ja sisävesillä matkustajalaivoilla, kun 

  • laivaan noustaan EU-maan satamassa 
  • laivaan noustaan EU:n ulkopuolella ja laivasta poistutaan EU-alueen satamassa sekä kyseessä on EU-maan yritys. 

Osa oikeuksista ei päde risteilyillä, joihin sisältyy yli kaksi yöpymistä aluksella. Tällöin voit vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin. 

Oikeudet eivät ole voimassa aluksilla 

  • jotka saavat kuljettaa enintään 12:ta matkustajaa 
  • joilla on alle kolmihenkinen miehistö tai kuljettava matka on yhdensuuntaisesti alle 500 metriä  
  • jotka ovat retkillä tai kiertoajeluilla tai eivät kulje konevoimalla, muun muassa historialliset alukset. 

Oikeudet perustuvat EU:n asetukseen 1177/2010 EU-matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä.