Laivamatkat

Laivamatkan peruuntuminen tai viivästyminen

Kun laivamatkan lähtö peruuntuu tai viivästyy, sinulla voi olla oikeus huolenpitoon ja matkan uudelleenreititykseen tai lipun hinnan palautukseen.

Laivamatkan peruuttaminen

Jos haluat perua matkan itse, tutustu ensin laivamatkan peruutusehtoihin ja ole yhteydessä laivayhtiöön.

Laivan viivästyminen määränpäästä

Voit vaatia korvausta laivayhtiöltä, jos laiva saapuu perille myöhässä.

Vahingonkorvaus laivamatkasta

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, että pystyt näyttämään vahingon tapahtuneen.

Valituksen tekeminen laivamatkasta

Tee valitus matkasta vastuussa olevalle laivayhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Toimintakertomus 

Kuluttaja-asiamiehen kertomus ajalta 1.1.2021–31.12.2022 liittyen meri- ja sisävesiliikenteen matkustajan oikeuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/2010 täytäntöönpanoon.