Inställning eller försening

När en båtresa ställs in eller försenas kan du ha rätt till assistans och ombokning eller återbetalning av biljettpriset.

Om avgången från hamnen försenas med över 90 minuter eller ställs in

1. Du kan kräva att rederibolaget erbjuder måltider och inkvartering när det är möjligt att ordna

Rederibolaget ska kostnadsfritt erbjuda mellanmål, måltider eller förfriskningar i skälig omfattning under väntetiden.

Om inkvartering för en eller flera nätter eller en längre vistelse visar sig vara nödvändig ska rederibolaget erbjuda

  • inkvartering på fartyget eller i land då det är möjligt. Rederiet kan begränsa inkvarteringskostnaderna i land till 80 euro per natt och högst tre nätter per passagerare
  • transport mellan hamnen och inkvarteringen.

Man har inte rätt till inkvartering eller transport om rederiet kan bevisa att inställningen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar fartygets säkerhet, till exempel hård vind, kraftig sjögång eller översvämningar. Rederibolaget måste dock motivera sitt agerande.

Man kan inte heller kräva måltider och inkvartering om passageraren före biljettköpet har underrättats om att båtresan ställs in eller försenas eller om situationen är förorsakad av passageraren själv.

2. Du kan kräva ombokning eller återbetalning av biljettpriset

  • Du kan kräva ombokning till din slutdestination med motsvarande villkor så snart som möjligt och utan tilläggsavgifter eller
  • Du kan avboka resan och få tillbaka biljettpriset inom sju dagar. Du kan kräva återbetalning av priset för alla de delar av resan som ställts in samt för en resa som redan är gjord om du inte har nytta av den med tanke på den ursprungliga resplanen. Du kan dessutom kräva en kostnadsfri returresa så fort som möjligt till den avgångsplats som nämns på din biljett. Rederiet kan med ditt samtycke ersätta priset i resekuponger eller tjänster.

Obs! Kravet kan inte ställas på kryssningar med mer än två övernattningar på fartyget. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Om rederibolaget vägrar gå med på dina krav

Om din resa inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till rederibolaget. Det lönar sig att klaga så snart som möjligt. Om reklamationen till rederibolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheterna gäller på passagerarfartyg till sjöss och på inre vattenvägar när

  • ombordstigningen sker i en hamn i ett EU-land
  • ombordstigningen sker utanför EU och avstigningen i en hamn inom EU och företaget är från ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar med mer än två övernattningar på fartyget. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Rättigheterna gäller inte på fartyg

  • som får transportera högst 12 passagerare
  • som har en besättning på färre än tre personer eller vars trafikerade sträcka är under 500 m i en riktning
  • som används vid utflykter eller rundturer eller inte är maskindrivna, bland annat historiska fartyg.

Rättigheterna grundar sig på EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.