Skadestånd vid båtresor

Om du orsakas skada på grund av ett fel eller en försummelse som rederibolaget ansvarar för, om resan försenas eller ditt bagage försvinner eller skadas, kan du ha rätt till skadestånd. För att få ersättning måste du kunna bevisa att skadan skett. Spara kvitton och andra verifikat som bevis.

Rederibolagets ansvar för skada som drabbat passageraren

Rederibolaget ansvarar för skador som inträffat under resan eller som förorsakats av resan om rederibolaget eller någon som verkar på dess ansvar har förorsakat skadan genom fel eller försummelse. Skador som orsakas av rederibolaget kan vara till exempel

  • personskada
  • skada som orsakats passageraren på grund av försening
  • resgodsskador om resgodset försvinner eller skadas.

Skadestånd kan betalas endast för faktiska kostnader, såsom en tågbiljett som blivit oanvänd på grund av förseningen, inte för besvikelse och förtret. Spara alla dokument med vilka du kan bevisa skadorna.

Om rederibolaget vägrar gå med på dina krav

Om din resa inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till rederibolaget. Det lönar sig att klaga så snart som möjligt. Om reklamationen till rederibolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheterna gäller på passagerarfartyg till sjöss och på inre vattenvägar när

  • ombordstigningen sker i en hamn i ett EU-land
  • ombordstigningen sker utanför EU och avstigningen i en hamn inom EU och företaget är från ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar med mer än två övernattningar på fartyget. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Rättigheterna gäller inte på fartyg

  • som får transportera högst 12 passagerare
  • som har en besättning på färre än tre personer eller vars trafikerade sträcka är under 500 m i en riktning
  • som används vid utflykter eller rundturer eller inte är maskindrivna, bland annat historiska fartyg.

Rättigheterna grundar sig på EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.