Kuka vastaa virheestä?

Myyjällä on vastuu myymistään tavaroista. Jos tuotteessa on virhe, ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä myyjältä. Virheilmoitus pitää tehdä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Myyjäliike on aina vastuussa virheiden oikaisusta ja siksi virheestä kannattaa ilmoittaa ensisijaisesti myyjälle. Myös maahantuoja tai valmistaja voivat olla vastuussa virheestä.

Myyjän, maahantuojan tai valmistajan vastuu virheestä

Tavaran myynyt yritys on ensisijaisesti vastuussa virheen hyvittämisestä. Myyjä ei voi velvoittaa kuluttajaa sopimaan korjauksesta tai muusta hyvityksestä maahantuojan ja takuuhuollon kanssa.

Vaikka myyjä on ensisijaisesti vastuussa virheestä, kuluttaja voi halutessaan esittää valituksensa myös maahantuojalle tai valmistajalle.

Suositeltavaa on, että kuluttaja selvittää asiaa kuitenkin ensin sopimuskumppanin eli myyjän kanssa. Jos on tarvetta selvittää asiaa aikaisemman myyntiportaan kanssa, vaatimukset kannattaa esittää maahantuojalle, joka toimii valmistajan edustajana.

Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa virheestä, jos se on syntynyt niistä riippumattomasta syystä tavaran jälleenmyyjälle luovutuksen jälkeen.

Aikaisemman myyntiportaan vastuu koskee myös käytettyjä tavaroita. Vastuun edellytyksenä on, että yritys luovuttaa käytetyn tavaran jälleenmyytäväksi toiselle yritykselle. esimerkiksi autoliike A luovuttaa käytetyn auton autoliike B:lle, joka myy auton kuluttajalle. Tällöin kuluttaja voi esittää vaatimuksia myös autoliike A:lle. Käytetyn tavaran ostaja voi esittää vaatimuksia tavaran valmistajalle tai maahantuojalle vain, jos valmistajan tai maahantuojan antama takuu on voimassa.

Välittäjän vastuu

Tavaran, palvelun tai digisisällön virhetilanteessa hyvitystä voi vaatia myös kaupan välittäneeltä yritykseltä. Jos myyjä on yksityishenkilö, vastaa välittäjänä toimiva yritys aina virheestä kuluttajansuojalain mukaisesti. Jos myyjänä on toinen yritys, ei välittäjälle synny vastuuta, jos kuluttajalle on sopimuksentekohetkellä selkeästi kerrottu, että vain myyjänä toimivalla yrityksellä on vastuu sopimuksen täyttämisestä.

Kiinteistönvälittäjän vastuuta koskevat eri säännöt. 

Luotonantajan ja operaattorin vastuu

Jos maksoit luottokortilla, voit vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Voit kääntyä luotonantajan puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Jos maksoit maksukortin debit-ominaisuudella, voit vaatia maksettujen ostosten osalta hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

Jos ostoksesi on veloitettu liittymän laskussa, voit vaatia myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi hyvitystä aina myös operaattoriltasi. Voit kääntyä operaattorisi puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään.  Operaattori ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin operaattorille on maksettu.