Palvelun viivästys

Sopimuksessa kannattaa sopia työn valmistumisajankohta tarkasti. Jos valmistumisajankohtaa ei ole sovittu, on työn valmistuttava kohtuullisessa ajassa. Viivästys oikeuttaa pidättymään maksusta. Viivästyksen hyvitystavat ovat sopimuksen purkaminen ja vahingonkorvaus.

Työn on valmistuttava sovitussa ajassa. Sopimuksessa kannattaa sopia työn valmistumisajankohta tarkasti. Jos valmistumisajankohtaa ei ole sovittu, on työn valmistuttava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena ajan arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa siihen, mikä on kyseisen kaltaisen palvelun normaali suoritusaika ja mitä tietoja yritys on antanut palvelua markkinoitaessa.

Viivästystilanteessa sinulla on oikeus

  • pidättyä maksamasta viivästyneen työn osuutta, kunnes työ tehdään valmiiksi
  • vaatia työn tekemistä valmiiksi
  • purkaa sopimus
  • saada vahingonkorvausta

Oikeus pidättyä maksusta

Voit jättää maksamatta viivästyneen työn osuuden, kunnes työ valmistuu. Sinun ei tarvitse osata arvioida pidätettävää summaa eurolleen oikein, mutta sen tulee suurin piirtein vastata sitä osuutta työstä, joka on viivästynyt. Koko kauppahinnan pidätys ei yleensä tule kyseeseen.

 

Oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä

Jos työ viivästyy, voit normaalisti edellyttää, että yritys tekee työn valmiiksi. Sinun tulee nimenomaisesti vaatia työn loppuunsaattamista. Jos viivyttelet kohtuuttomasti vaatimuksen esittämisessä, menetät oikeutesi vaatia sopimuksen täyttämistä.

Yrityksellä on velvollisuus tehdä työ loppuun, ellei tähän ole ylivoimaista estettä. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi lakko tai pienyrittäjän vakava sairastuminen.

 

Oikeus purkaa sopimus

Voit purkaa sopimuksen, jos työ viivästyy olennaisesti. Lyhyt viivästys ei sopimuksen purkamiseen oikeuta.

Viivästystilanteessa voit antaa yritykselle kohtuupituisen lisäajan työn loppuunsaattamiseksi. Lisäajan pituus riippuu työn laadusta ja laajuudesta. Jos työtä ei tehdä asetetussa lisäajassakaan, saat purkaa sopimuksen.

Jos purat sopimuksen, tulee sinun maksaa yritykselle jo tehdystä työstä. Jos tehdyllä työllä ei ole sinulle mitään arvoa, ei maksuvelvollisuutta ole. Jos purat sopimuksen, sinulla on oikeus saada yritykseltä veloituksetta työn loppuunsaattamiseksi tarpeelliset ohjeet ja piirustukset.

Huomioi, että laki ei tunne viivästyksen hyvityskeinona hinnanalennusta.

Vahingonkorvaus

Jos työ viivästyy, sinulla on oikeus vahingonkorvaukseen. Korvaus voi olla joko

  • sopimukseenne kirjattu vakiokorvaus tai
  • korvaus sinulle tulleista tosiasiallisista kuluista.

Vakiokorvaus ei edellytä näyttöä aiheutuneesta vahingosta. Huomaa, ettet voi saada molempia korvauksia. Jos sinulle aiheutuneet kulut ylittävät sopimukseen kirjatun vakioviivästyskorvauksen, voit vaatia korvausta aiheutuneiden kulujen mukaan.

Jos viivästys johtuu yrityksen kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä, ei sinulla ole oikeutta vahingonkorvaukseen.