Palvelun virheen hyvittäminen

Palvelun virheen hyvitystavat ovat virheen korjaus ja työn uusiminen, hinnan alennus ja sopimuksen purkaminen. 

Palveluntarjoaja on ensisijaisesti vastuussa palvelun virheestä. Tee virheilmoitus hänelle. Voit esittää vaatimuksesi myös alihankkijalle, jonka työ on ollut virheellistä. Esimerkiksi aliurakoitsijalla on sama vastuu tekemästään työstä kuin varsinaisella tilauksen saaneella yrityksellä.

Hyvitystapoja 

 • Palvelun tilaajalla on oikeus olla maksamatta palvelun hintaa tai osaa siitä kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty.

  Pidätettävän rahamäärän on suurin piirtein vastattava virheen merkitystä, esimerkiksi korjauskuluja.  Koko kauppahinnan voi jättää maksamatta vain silloin, jos virhe on niin merkittävä, että se voisi oikeuttaa kaupan purkamisen.  Jos jätät maksamatta kauppahinnan kokonaan vain pienen vian vuoksi, saatat joutua maksamaan viivästyskorkoa ja perintäkuluja.

 • Palvelun tilaajalla on oikeus vaatia, että yritys korjaa virheen tai uusii virheellisen työn.  Virheen korjauksesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia, esimerkiksi rahti- tai varaosakuluja.

  Yrityksellä on oikeus korjata virhe, jos sen pystyy tekemään kohtuullisessa ajassa. Jos yritys ei pysty tekemään korjausta riittävän nopeasti, virheen voi korjauttaa toisella yrityksellä ja laskuttaa siitä. Näin voi tehdä esimerkiksi silloin, kun

  • yrityksen ammattitaito on puutteellista.
  • virheen korjaamista ei voi lykätä.
  • palvelun tarjoaja ei ole tavoitettavissa.

  Yrityksellä on oikeus kieltäytyä korjaamisesta ja hyvittää virhe hinnanalennuksella, jos virheen oikaisusta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Tämä voi olla mahdollista silloin, kun kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe, mutta sen korjauskulut arvioidaan huomattaviksi.

  Kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen virheen aiheuttamasta vahingosta.

 • Jos korjaus tai palvelun uusiminen ei onnistu tai yritys ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta.

  Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun

  • kyseessä on ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen virhe, esimerkiksi pintavika.
  • virheen korjaaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia palvelun arvoon nähden.
   Hinnanalennuksen on vastattava suuruudeltaan virheen merkitystä.

  Hinnanalennus voi vastata esimerkiksi korjauskuluja tai palvelun arvon alenemista yleiseen hintatasoon verrattuna.

  Hinnanalennusta ei voi muuttaa lahjakortiksi, jos kuluttaja ei tähän suostu. Jos virhettä ei voi korvata hinnanalennuksella, kaupan purkaminen on usein viimeinen hyvityskeino.

  Kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen virheen aiheuttamasta vahingosta.

 • Sopimuksen purkamista voi vaatia, jos virhe ei ole vähäinen eikä virhettä voi korvata muilla keinoilla, esimerkiksi hinnanalennuksella.

  Jos haluat purkaa sopimuksen ennen työn valmistumista, työn on oltava selvästi ammattitaidotonta. Työ on esimerkiksi niin puutteellista ja taitamatonta, että valmis työkin olisi ratkaisevasti virheellinen. Tehdystä virheettömästä työstä on maksettava siltä osin kuin siitä on hyötyä.

  Jos haluat purkaa sopimuksen työn valmistumisen jälkeen, työn lopputuloksessa on oltava sellainen virhe, ettei tehdystä työstä ole mitään hyötyä. Sopimuksen purkautuessa valmistumisen jälkeen

  • sovittua hintaa ei yleensä tarvitse maksaa, mutta sinulla saattaa kuitenkin olla joissakin tilanteissa velvollisuus korvata sellaiset osat, joita ei voida palauttaa, mutta joista on jotakin hyötyä.
  • yrityksellä on oikeus saada takaisin materiaalit, jotka voidaan palauttaa.  Kiinnitettyjä materiaaleja ei tarvitse palauttaa, jos niiden irrottaminen aiheuttaa suurta haittaa.

Reklamoi palvelun virheestä