Esitys markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämiseksi (Uponor Oyj / KWH-Yhtymä Oy)

Päivämäärä

25.2.2013

Diaarinumero

661/14.00.10/2012

Osapuolet

Uponor Oyj / KWH-Yhtymä Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti 25.2.2013, että markkinaoikeus kilpailulain 25 §:n nojalla kieltäisi Uponor Oyj:n ja KWH-Yhtymä Oy:n välisen yrityskaupan sellaisena kuin se on ilmoitettu virastolle 24.9.2012, sillä sen seurauksena yhdyskuntarakentamisessa käytettyjen putkien markkinoilla tehokas kilpailu estyisi olennaisesti Suomen markkinoilla.

Markkinaoikeus hylkäsi 24.5.2013 antamallaan päätöksellä koko yrityskaupan kieltämistä koskevan esityksen ja hyväksyi yritysjärjestelyn, kun se toteutetaan markkinaoikeuden asettamin yritysjärjestelyä rajoittavin ehdoin.