Hankintalain vastainen suorahankinta

Päivämäärä

16.2.2018

Diaarinumero

794/KKV14.00.60/2017

Osapuolet

Loviisan kaupunki

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 16.2.2018 toimittanut markkinaoikeudelle esitykset 20 000 euron seuraamusmaksun määräämisestä sekä Loviisan että Jämsän kaupungeille EU-kynnysarvot ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista.

Kyse on KKV:n ensimmäisistä markkinaoikeudelle tekemistä lainvastaisiin suorahankintoihin liittyvistä esityksistä sen jälkeen, kun virasto sai toimivallan valvoa hankintalain noudattamista 1.1.2017.