Perintäpalveluiden hankinta

Päivämäärä

22.9.2023

Diaarinumero

KKV/1458/14.00.60/2022

Osapuolet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti, että markkinaoikeus määrää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tekemän perintäpalvelujen hankinnan päättymään kuuden kuukauden kuluttua tuomioistuimen lainvoimaisesta päätöksestä. Lisäksi virasto esitti hyvinvointialueelle 1000 euron seuraamusmaksua. Hankinta tehtiin sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta Sarastia Oy:n tytäryhtiöltä Revire Perintä Oy:ltä. KKV:n arvion mukaan Revire ei ole Varhan sidosyksikkö, ja hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.