Tä­hys­tys­tut­ki­mus­ten lait­on suo­ra­han­kin­ta

Päivämäärä

1.7.2022

Diaarinumero

KKV/20/14.00.60/2022

Osapuolet

Turun kaupunki

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 1.7.2022 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 30 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Turun kaupungille laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Turun kaupunki teki tähystystutkimuksia koskevan suorahankinnan, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut.