Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan peruskorjausta koskeva hankinta

Päivämäärä

27.3.2018

Diaarinumero

KKV/685/14.00.60/2017

Osapuolet

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 27.3.2018 antaman päätöksen mukaan Suomen ympäristökeskus (SYKE) ei toiminut hankintalainsäädännön mukaisesti kilpailuttaessaan merentutkimusalus Arandan peruskorjausta. Hankintasopimuksen viimeistelyvaiheessa hankinnan laajuuteen ja hankinnalle asetettuihin ehtoihin tehtiin tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavia muutoksia. KKV kiinnitti SYKE:n huomiota hankintasopimuksen muuttamista koskeviin oikeusohjeisiin sekä hankintalain periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.