Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa

Päivämäärä

15.12.2014

Diaarinumero

1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013

Osapuolet

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tiivistelmä

Osakaskuntiensa omistama Pirkanmaan Jätehuolto Oy on muuttanut yhdyskuntajätteen käsittelyä koskevaa hinnoitteluaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puututtua asiaan. Laadultaan samansisältöisten jätekuormien käsittelymaksut määräytyvät yhtiössä jatkossa samojen periaatteiden mukaan riippumatta siitä, tuoko käsiteltävän jätteen kunnallinen vai yksityinen palveluntarjoaja.

Tapaukseen sovellettiin syyskuussa 2013 voimaan tulleita kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännöksiä. KKV katsoi, että yhtiön menettely saattoi vaarantaa kilpailuneutraliteettia eli tässä tapauksessa heikentää yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia kilpailla yritysasiakkaista jätehuoltomarkkinoilla.