An­via Oyj / Fin­da Oy / yh­tei­sen mää­räys­val­lan hank­ki­mi­nen An­via Te­lecom Oy:stä

Päivämäärä

4.4.2016

Diaarinumero

KKV/258/14.00.10/2016

Osapuolet

Anvia Oyj / Finda Oy / yhteisen määräysvallan hankkiminen Anvia Telecom Oy:stä