VR-Yhtymä Oy / Avecra Oy

Päivämäärä

3.7.2017

Diaarinumero

KKV/624/14.00.10/2017

Osapuolet

VR-Yhtymä Oy / Avecra Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 3.7.2017 yrityskaupan, jossa VR-Yhtymä Oy hankkii ravintolapalveluita kaukoliikenteen junissa tarjoavan Avecra Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla estä kilpailua Suomen markkinoilla ottaen huomioon muun ohella sen, että VR-Yhtymä on jo ennen yrityskauppaa käyttänyt yhteistä määräysvaltaa Avecrassa eikä yrityskaupalla ole vaikutuksia yritysten toimintaan markkinoilla.