Suo­men Osuus­kaup­po­jen Kes­kus­kun­ta, HOK-Elan­to Lii­ke­toi­min­ta Oy, Pir­kan­maan Osuus­kaup­pa, Tu­run Osuus­kaup­pa ja Mei­ra Nova Oy / Stock­mann Oyj Abp:n Herk­ku-lii­ke­toi­min­ta

Päivämäärä

15.12.2017

Diaarinumero

KKV/700/14.00.10/2017

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa ja Meira Nova Oy / Stockmann Oyj Abp:n Herkku-liiketoiminta

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 15.12.2017 ehdollisena yrityskaupan, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa ja S-Herkkukeittiö Oy hankkivat Stockmann Oyj Abp:n Suomen Herkku-liiketoiminnan. Kaupan hyväksymisen ehtona KKV edellytti, että Stockmann Herkun hankintojen tekemistä Tukolta jatketaan 31.12.2018 asti.