Esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi Valio Oy:lle

Päivämäärä

4.12.2023

Diaarinumero

KKV /843/14.00.10/2021

Osapuolet

Valio Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää Valiolle kilpailulain 28 §:n mukaisesti 900 000 euron seuraamusmaksun yrityskaupan panemisesta täytäntöön kilpailulain 25 §:n vastaisesti.