Harhaanjohtava puhelinmarkkinointi

Päivämäärä

6.11.2017

Diaarinumero

KKV/271/14.08.01.02/2017

Osapuolet

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:lle 6.11.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa puhelinmarkkinoinnissa johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6 ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.
Oy Suomen Apteekkiyhtiöt on ainakin kahden vuoden ajan harjoittanut kuluttajille suunnattua lisäravinnevalmisteiden ja elintarvikkeiksi luokiteltavien vitamiinivalmisteiden markkinointia käyttäen tuotteidensa markkinoinnissa apteekki-sanaa.

Apteekkitoiminta on lääkelaissa säädetty luvanvaraiseksi toiminnaksi. Vaikka apteekki-sanaa ei ole erikseen suojattu, antaa apteekki–nimen käyttäminen markkinoinnissa kuluttajalle mielikuvan, että Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinointia harjoittaa apteekkiluvan omaava lääkehuollon toimintayksikkö. Kuluttajille on syntynyt Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n nimissä soitettujen markkinointipuheluiden aikana harhaanjohtava kuva siitä, että soittaja olisi edustanut kuluttajan tavanomaisesti käyttämää lääkehuollon toimintayksikköä.

Markkinaoikeuden valmistelussa lokakuussa 2017 kuluttaja-asiamies täsmensi kieltovaatimusta koskemaan puhelinmarkkinointia. Kun Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab tämän jälkeen ilmoitti ottavansa vastaan kuluttaja-asiamiehen kiellon, määräsi kuluttaja-asiamies yhtiölle kiellon, minkä tehosteena on 100 000 euron uhkasakko, ja perui 6.11.2017 markkinaoikeushakemuksen.