Tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton markkinoinnissa

Päivämäärä

8.11.2019

Diaarinumero

KKV/1355/14.08.01.02/2018

Osapuolet

J.W.-Yhtiöt Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:484/19 annettu 8.11.2019. Lainvoimainen.

Markkinaoikeuden 19.6.2012 antamalla päätöksellä numero 224/12 J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tuomittiin J.W.-Yhtiöt Oy:n maksettavaksi 50.000 euron määräisenä. Kiellon tehosteeksi asetettiin aikaisempaa korkeampi 100.000 euron uhkasakko.

J.W.-Yhtiöt Oy oli 2018 markkinoinut Suomilimiitti-kuluttajaluottoja televisiossa sekä raitiovaunuissa markkinaoikeuden kiellon MAO:224/12 vastaisesti. Televisiomainoksista ilmeni luoton määrää ja luottokustannuksia koskeva tieto. Muut ehtoja koskevat tiedot ilmoitettiin televisioruudun alalaidassa pienellä tekstillä reilun sekunnin ajan. Kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta lukea ja sisäistää ilmoitettuja tietoja. Raitiovaunumainoksissa ilmoitettiin ainoastaan luoton määrää koskeva tieto, mutta muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja ei ilmoitettu lainkaan.

Tarjottavaa luottoa koskevat perustiedot on lain mukaan ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Perustietoja ovat muun muassa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset. Ehtojen on myös vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.