Yksipuolinen sopimusehtomuutos

Päivämäärä

10.6.2015

Diaarinumero

KKV/2502/14.08.01.02/2014

Osapuolet

220 Energia Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden 10.6.2015 antama päätös MAO:405/15. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi 220 Energia Oy:tä

  1. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta ja sen perusteesta sekä tilanteissa, joissa irtisanomisoikeus on olemassa, kuluttajan irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa; jos sopimusmuutoksen perusteena on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saadaan kuitenkin toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana
  2. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä määräaikaista sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin tai ennakolta laskutettavan jakson osalta, jollei muutoksen perusteena ole lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, jota 220 Energia Oy ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Energia Oy markkinoi kuluttajille sähkönmyyntisopimuksia muun muassa internetsivustonsa välityksellä. 220 Energia Oy oli poikennut sähkölaskutuksessaan kuluttajille ilmoittamistaan sopimusehdoista ja sähkömarkkinalain 93 §:n vastaisesti muuttanut kuluttajan ja yhtiön välisen sähkönmyyntisopimuksen ehtoja laskutusvälin, ennakolta laskutettavan jakson ja hinnoittelun osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa , ja lisäksi määräaikaisten sopimusten kohdalla muuttanut sopimusehtoja laskutusvälin ja ennakolta laskutettavan jakson osalta tilanteessa, jossa sopimusehtomuutokselle ei ole ollut sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädännön muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä johtuvaa perustetta.