Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

5.4.2019

Diaarinumero

KKV/764/14.08.01.02/2017

Osapuolet

L-Fashion Group Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:160/19. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Kuluttaja-asiamies vaati, että markkinaoikeus kieltää L-Fashion Group Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa edeltävien kahden kuukauden aikana peritty.

TopSport ilmoitti mainoksissaan juoksukenkien myyntihinnan yhteydessä yliviivatun vertailuhinnan yhtäjaksoisesti yli 9 kuukauden ajan. Mainoksissa ei käytetty alennuksiin viittaavia ilmaisuja, kuten ”Alennus X%” tai ”Säästä X€”.

Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ratkaisua siihen, kuinka kauan yritys voi verrata omaa myyntihintaansa tuotteesta aikaisemmin perittyyn myyntihintaan. Taustalla oli kysymys siitä, muuttuuko aikaisemmin peritty myyntihinta jossakin vaiheessa vertailukelvottomaksi, koska se ei enää ajan kulumisen vuoksi anna todellista kuvaa alennuksesta.

Markkinaoikeus katsoi vastoin kuluttaja-asiamiehen hakemusta, että TopSportin viittaukset aikaisempaan myyntihintaan eivät vihjanneet harhaanjohtavasti, että alennettu hinta oli edullinen. TopSport oli perinyt alkuperäistä hintaa ennen tuotteen hinnan alentamista. Markkinaoikeuden mukaan se, että markkinointi oli jatkunut yli 9 kuukauden ajan, ei myöskään ollut harhaanjohtavaa, koska kyse oli kausituotteen pääasiallisen myyntikauden jälkeisestä ajasta.