Lisämaksullisen puhelinnumeron tarjoaminen asiakassuhteessa

Päivämäärä

26.8.2021

Diaarinumero

KKV/841/14.08.01.02/2019

Osapuolet

MiGame Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:205/21. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi MiGame Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se verkkosivustoillaan latauskoodit.fi, migame.fi ja viihdemaa.fi, Facebook-sivuillaan, sähköpostivastauksissa tai muussa asiakasviestinnässä asettaa kulutushyödykesopimuksen tehneiden asiakkaiden saataville puhelinnumeron, johon soittamisesta veloitetaan suurempia kuluja kuin kuluttajalle aiheutuu hänen liittymäsopimuksensa mukaisesta puhelusta maantieteelliseen lankapuhelin- tai matkapuhelinverkon standardinumeroon tai kuluja, jotka ylittävät kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun laskennallisen perushinnan.

MiGame Oy:llä oli ollut käytössä lisämaksullinen valtakunnallinen palvelunumero 0600 302 302, johon soittaminen on maksanut 1,98 euroa minuutilta. Numeroa käytettiin kulutushyödykesopimusta koskevaan puhelinasiointiin. Palvelunumero on ilmoitettu useilla yhtiön sen verkkosivustoilla, Facebook-sivuilla ja kuluttajille lähetetyissä tehtyä kulutushyödykesopimusta koskevissa sähköpostiviesteissä. Palvelunumeron ilmoittamisen lisäksi tai asemesta oli jossakin määrin myös ilmoitettu perushintainen matkapuhelinnumero.

Asiassa sovellettavan kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä kuluttajalta peritään hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan laskennallisen perushinnan.

Säännös ei vaikuta elinkeinonharjoittajien oikeuteen veloittaa perushintaa suurempia kuluja kuluttajien muista yhteydenotoista. Epäselvyyksien välttämiseksi elinkeinonharjoittajan tulee kuitenkin selkeästi ilmoittaa esimerkiksi verkkosivustollaan, mikä on tehtyä sopimusta koskevalle asioinnille tarkoitettu numero ja mikä puolestaan johonkin muuhun tarkoitukseen tarkoitettu numero.

MiGame Oy ei viestinnässään myöskään ilmoittanut sopimusasiointiin käytettävää puhelinnumeroa selkeästi ja toisaalta puhelimitse tarjotun asiakaspalvelun saatavuudessa eri numeroiden kesken oli kuluttajien kannalta merkittäviä ja heidän kannaltaan epäedullisia eroja.