Kuluttajaluottojen hintasääntelyn noudattaminen ja luottokustannusten määritelmä

Päivämäärä

8.12.2022

Diaarinumero

KKV/76/14.08.01.02/2022

Osapuolet

Blue Finance Suomi Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:H386/2022. Korkein oikeus on myöntänyt Blue Finance Suomi Oy:lle asiassa valitusluvan 26.4.2023.

Markkinaoikeus kielsi Blue Finance Suomi Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajille tarjotaan kuluttajaluottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa tehtävien luottosopimusten muiden luottokustannusten kuin luoton koron määrä ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun enimmäismäärän, johon luetaan myös luotonantajan tiedossa olevat maksullisesta paperilaskutuksesta, luottohakemuksen käsittelyn nopeuttamisesta ja luottosopimuksen mukaan maksettavien rahavarojen asettamisesta kuluttajan saataville nopeutetusti aiheutuvat kustannukset.

Kuluttajaluottoja tarjoava Blue Finance Suomi Oy sopi kaikissa luottosuhteissa perittäväksi tilinhoitomaksua, jonka määrä vastasi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista muiden luottokustannusten kuin koron enimmäismäärää eli niin kutsuttua kulukattoa. Lisäksi se sopi kuluttajien kanssa paperilaskutuksesta, luottohakemuksen express-palvelusta, hetinostopalvelusta ja pikanostopalvelusta, joista kaikista perittiin erillinen maksu. Näistä maksuista pienin oli 4,90 euroa ja suurin 29 euroa.

Markkinaoikeus katsoi, että Blue Finance Suomen tarjoamien kuluttajaluottojen ehtoihin sisältyvistä express-palvelusta, pikanostopalvelusta ja hetinostopalvelusta luotonsaajalta perittävissä maksuissa on kysymys luoton saamiseen liittyvistä kustannuksista ja laskun vastaanottamisessa joko sähköpostitse tai paperilaskuna on luoton saamisen edellytys. Luoton saamiseen liittyvät maksut on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä nimenomaisesti katsottu luottokustannuksiksi. Lisäksi nyt kyseessä olevat kustannukset eivät kuuluneet lainsäädännössä määriteltyjen poikkeusten alaan ja kustannusten aiheutumisperusteet olivat luotonantajan tiedossa. Näin ollen Blue Finance Suomen kuluttajaluottojen ehtoihin sisältyvistä palveluista perittävissä maksuissa oli kyse kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n mukaisista luottokustannuksista. Tämän johdosta Blue Finance Suomen kuluttajaluottojen hinnoittelumalli ylitti laissa säädetyn kustannuskaton.

 

Linkit

2.3.2022 KKV:n tiedote: Kuluttaja-asiamies vie luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n markkinaoikeuteen luottojen hintasääntelyn rikkomisesta