Ennakkotietojen antaminen

Päivämäärä

29.8.2014

Diaarinumero

KVV/2729/14.08.01.02/2013

Osapuolet

DNA Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös nro 605/14 annettu 29.8.2014. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi DNA Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa maksutelevisiopalvelujen televisiomarkkinoinnissa

  • tarjoamasta yksilöityä palvelua tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla selkeästi palvelun kokonaishintaa ja, jos kysymys on määräaikaisesta sopimuksesta, sopimuksen vähimmäiskestoa,
  • tekemästä tarjousta ilmoittamatta selkeästi tarjouksen voimassaoloaikaa.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

DNA Oy oli mainostanut televisiokanavalla DNA Welho TV Mix HD – ja MTV3 Sport –maksukanavapakettia. Televisiomainoksessa oli tarjottu yksilöityä maksukanavapakettia kuluttajille tiettyyn alennettuun kampanjahintaan.

Markkinaoikeus katsoi, että DNA:n televisiomainoksessa ei ollut esitetty kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä ja 12 §:ssä edellytetyllä tavalla markkinoidun palvelun kokonaishintaa eikä sitä, että tarjous on koskenut maksukanavapaketin vähintään kuuden kuukauden määräaikaistilausta, joka ei ole irtisanottavissa ennen määräajan päättymistä. Televisiomainoksessa ei myöskään ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 12 §:ssä edellytetyllä tavalla ilmoitettu selkeästi tarjouksen voimassaoloaikaa.

DNA:lla ei ollut käytettyyn viestimeen liittyviä rajoitteita tai muitakaan kuluttajansuojalain mukaisia perusteita olla ilmoittamatta televisiomainoksessa kuluttajan ostopäätöksen kannalta olennaisia tietoja.