Luontaistuotteiden puhelinmarkkinoinnissa annetut tiedot ja aggressiivinen menettely

Päivämäärä

26.1.2024

Diaarinumero

KKV/480/14.08.01.02/2023

Osapuolet

AAA-Palvelut Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:52/2024. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi AAA-Palvelut Oy:tä

1.      tarjoamasta myyntipuhelussa kuluttajalle sopimusta yksilöidyistä luontaistuotteista tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla selkeästi ja ymmärrettävästi, onko tarjottavassa sopimuksessa kysymys luonteeltaan toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta

2.      jatkamasta myyntipuhelua ja yksilöityjen luontaistuotteiden markkinointia sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut halustaan lopettaa myyntipuhelu

3.      jatkamasta myyntipuhelussa yksilöidyn luontaistuotteen markkinointia sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut, ettei hän halua tai tarvitse tarjottua yksilöityä luontaistuotetta.

Jokaista kieltokohtaa on noudatettava heti 50 000 euron sakon uhalla.

AAA-Palvelut Oy markkinoi kuluttajille luontaistuotteen toistaiseksi voimassa olevaa tilausta “kiitospakettina”. Kiitospaketilla viitataan puhelussa tilaukseen, joka sisältää useamman kuukauden annoksen yhtä luontaistuotetta sekä kylkiäisenä parin kuukauden annoksen toista luontaistuotetta. Kuluttajalle jäi mielikuva siitä, että kyseessä olisi yksittäisen maksullisen tuotelähetyksen tilaaminen, eikä toistaiseksi voimassa olevan tilaussopimuksen markkinointi. Kuluttajalle ei selkeästi ja ymmärrettävästi ilmoitettu, että hän on sitoutumassa toistaiseksi voimassa olevaan tilaussopimukseen. Puhelun loppupuolella viitattiin epäsuorasti tilauksen jatkuvuuteen, mutta markkinaoikeus ei pitänyt tätä selkeänä ja ymmärrettävänä ilmoituksena sopimuksen kestosta.

Markkinaoikeus kielsi kieltokohtaa 1 koskevan menettelyn kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella.

Markkinaoikeus toteaa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaisen tiedonantovelvoitteen tarkoituksena olevan sen varmistaminen, että kuluttajat saavat selkeästi ja ymmärrettävästi kaiken tarpeellisen tiedon ennen ostopäätöksen tekemistä. Markkinaoikeus katsoo, että tilanteessa, jossa ei ole kysymys kertatilauksesta, sopimuksen kesto ja sen päättymistapa on yksi keskeisistä kuluttajalle ennen etämyyntisopimuksen tekemistä annettavista tiedoista.

Lisäksi AAA-Palvelut Oy:n puhelinmyyjä on jatkanut puhelinmyyntiä siitä huolimatta, että kuluttaja on puhelun aikana ilmaissut useita kertoja haluavansa lopettaa puhelun ja samalla toistuvasti ilmoittanut, ettei hän halua tai tarvitse tarjottua luontaistuotetta.

Markkinaoikeus katsoi kieltokohtiin 2 ja 3 liittyen, että mainitussa puhelimitse tapahtuneessa myyntiyhteydenotossa kuluttaja-asiakkaaseen on ollut kysymys kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta ja direktiivin 2005/29/EY liitteen I 26 kohdassa kielletystä sinnikkäästä ja ei-toivotusta myyntiyhteydenotosta puhelimitse ottaen huomioon, että puhelinmyyntiä on jatkettu vielä sen jälkeen, kun kuluttaja on lukuisia kertoja ilmoittanut AAA-Palvelut Oy:n puhelinmyyjälle tahtovansa lopettaa puhelun ja samassa yhteydessä myös ilmoittanut, ettei hän halua tai tarvitse markkinoitua luontaistuotetta.

 

Linkit

31.1.2024 AAA-Palvelut Oy:lle kiellot puhelinmyynnistä – markkinaoikeus linjasi kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta puhelinmyynnin ydinkysymyksiä

27.4.2023 Kuluttaja-asiamies vie luontaistuotteiden lainvastaisen puhelinmyynnin markkinaoikeuteen

11.4.2021 Luontaistuotteita myytiin lainvastaisin menettelyin: AAA-Palvelut korjasi puhelinmarkkinointiaan