Kuluttaja-asiamies vie luontaistuotteiden lainvastaisen puhelinmyynnin markkinaoikeuteen

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää AAA-Palvelut Oy:tä menettelemästä lainvastaisesti puhelinmyynnissä ja asettaa kullekin kieltokohdalle 75 000 euron uhkasakon. Yrityksen vuonna 2021 kuluttaja-asiamiehelle antamasta sitoumuksesta huolimatta harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on jatkunut, eikä kuluttajille ole annettu tarvittavia tietoja. AAA-Palvelut toimii myös nimellä Suomen Luontaistuote.

AAA-Palvelut on markkinoinut kuluttajille puhelimitse luontaistuotteita ”kiitospakettina” ilmoittamatta selkeästi ja ymmärrettävästi, että kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva tilaussopimus. Myyntipuhelussa on annettu harhaanjohtavasti sellainen vaikutelma, että kyseessä olisi yhden yksittäisen tuotelähetyksen tilaaminen. Harhaanjohtavuutta on lisännyt myös puhelun aloittaminen viittaamalla asiakaskyselyyn, johon kuluttaja olisi vastannut ja näin ollen ansainnut lisäedun. Yritys on myös menetellyt myyntipuheluissa aggressiivisesti, kun myyntiä on jatkettu siitä huolimatta, että kuluttaja on ilmaissut, että haluaa lopettaa myyntipuhelun tai ettei tarvitse tai halua tarjottua tuotetta.

Puhelinmyyjän on ennen sopimuksen tekoa annettava tarvittavat tiedot muun muassa hyödykkeen pääominaisuuksista, kuten tilauksen kestosta. Totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Kuluttajansuojalaki kieltää myös käyttämästä markkinoinnissa aggressiivisia menettelyjä kuten painostamista tai sinnikkäitä ja ei-toivottuja myyntiyhteydenottoja. Näillä keinoilla ei saa pyrkiä vaikuttamaan kuluttajan päätöksentekoon.

”Luontaistuotteiden ja lisäravinteiden harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on ollut kuluttajille aivan liian pitkä piina. Asiasta on tarpeen saada markkinaoikeuden ratkaisu ohjaamaan koko alan menettelyitä lainmukaisiksi.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Puhelinmyynnissä vaaditaan nyt kirjallinen vahvistus

Puhelinmyynnin kuluttajansuoja vahvistui vuoden 2023 alussa. Uuden sääntelyn myötä sopimus syntyy vasta myyntipuhelun jälkeen kirjallisesti. Kuluttajalla on siis nyt paremmat mahdollisuudet tutustua tarjouksen sisältöön huolella ja harkita päätöstä rauhassa. Muilta osin puhelinmyynnin säännöt säilyivät ennallaan. Tarkempaa ohjeistusta yrityksille uuden sääntelyn noudattamisesta löytyy kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksesta.