Kuluttajaluottojen hintasääntelyn noudattaminen ja luottokustannusten määritelmä

Päivämäärä

3.2.2022

Diaarinumero

KKV/76/14.08.01.02/2022

Osapuolet

Blue Finance Suomi Oy

Tiivistelmä

Haastehakemus on toimitettu markkinaoikeuteen 3.2.2022. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Blue Finance Suomi Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajille tarjotaan kuluttajaluottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa tehtävien luottosopimusten muiden luottokustannusten kuin luoton koron määrä ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun enimmäismäärän, johon luetaan myös luotonantajan tiedossa olevat maksullisesta paperilaskutuksesta, luottohakemuksen käsittelyn nopeuttamisesta ja luottosopimuksen mukaan maksettavien rahavarojen asettamisesta kuluttajan saataville nopeutetusti aiheutuvat kustannukset.

Kuluttajaluottoja tarjoava Blue Finance Suomi Oy sopii kaikissa luottosuhteissa perittäväksi tilinhoitomaksua, jonka määrä vastaa kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista muiden luottokustannusten kuin koron enimmäismäärää eli niin kutsuttua kulukattoa. Lisäksi se sopii kuluttajien kanssa paperilaskutuksesta, luottohakemuksen express-palvelusta, hetinostopalvelusta ja pikanostopalvelusta, joista kaikista peritään erillinen maksu. Näistä maksuista pienin on 4,90 euroa ja suurin 29 euroa.

Asiassa on kyse luottokustannusten määritelmästä. Riidanalaista on, onko Blue Finance Suomi Oy:n perimiä erillismaksuja pidettävä kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n mukaisina luottokustannuksina, joiden enimmäismäärästä säädetään luvun 17 a §:ssä. Jos erillismaksut katsotaan luottokustannuksiksi, Blue Finance Suomi Oy:n tarjoamien luottojen hinta ylittää kuluttajaluotoille asetetun kulukaton.

Linkit

2.3.2022 KKV:n tiedote: Kuluttaja-asiamies vie luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n markkinaoikeuteen luottojen hintasääntelyn rikkomisesta