Luontaistuotteiden puhelinmarkkinoinnissa annetut tiedot ja aggressiivinen menettely

Päivämäärä

26.4.2023

Diaarinumero

KKV/480/14.08.01.02/2023

Osapuolet

AAA-Palvelut Oy

Tiivistelmä

Hakemus on toimitettu markkinaoikeuteen 26.4.2023. Asian käsittely on kesken.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää AAA-Palvelut Oy:tä:

  1.   tarjoamasta kuluttajalle sopimusta yksilöidyistä luontaistuotteesta tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla selkeästi ja ymmärrettävästi, onko tarjottavassa sopimuksessa kysymys luonteeltaan toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.
  2. jatkamasta myyntipuhelua ja yksilöityjen luontaistuotteiden markkinointia sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut halustaan lopettaa myyntipuhelu
  3. jatkamasta yksilöidyn luontaistuotteen markkinointia sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut, ettei hän halua tai tarvitse tarjottua yksilöityä luontaistuotetta

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus asettaa jokaiselle kieltokohdalle 75 000 euron suuruisen uhkasakon.

AAA-Palvelut Oy harjoittaa luontaistuotteiden puhelinmarkkinointia kuluttajille aputoiminimellä Suomen Luontaistuote. Yritys markkinoi ja myy kuluttajille luontaistuotteita, kuten luustokalsiumtuotteita, b-vitamiiniyhdistelmätuotteita, d-vitamiinia ja magnesiumia.

AAA-Palvelut Oy on markkinoinut kuluttajille luontaistuotteen toistaiseksi voimassa olevaa tilausta “kiitospakettina” ja siten, että kuluttajille on jäänyt käsitys yksittäisen tuotepaketin tilaamisesta. Kiitospaketilla viitataan puhelussa tilaukseen, joka sisältää useamman kuukauden annoksen yhtä luontaistuotetta sekä kylkiäisenä parin kuukauden annoksen toista luontaistuotetta. Kuluttajalle jää harhaanjohtava tai totuudenvastainen mielikuva siitä, että kyseessä olisi yksittäisen maksullisen tuotelähetyksen tilaaminen, eikä toistaiseksi voimassa olevan tilaussopimuksen ja jatkuvasti toimitettavien tuotepakkausten markkinointi. Kuluttajalle ei selkeästi ja ymmärrettävästi ilmoiteta, että hän on sitoutumassa toistaiseksi voimassa olevaan tilaussopimukseen. Kuluttaja-asiamies katsoo ensisijaisesti, että AAA-Palvelut Oy:n menettelyssä on ollut kysymys kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen tiedonantovelvoitteen rikkomisesta. Toissijaisesti kuluttaja-asiamies katsoo, että menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista ja siten kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua sopimatonta menettelyä.

Lisäksi kuluttajan myyntipuhelun aikana esittämää pyyntöä myyntipuhelun lopettamisesta tai ilmoitusta tarjotun yksilöidyn tuotteen tarpeettomuudesta ei ole huomioitu. Kuluttaja-asiamies katsoo ensisijaisesti, että kyseisessä AAA-Palvelut Oy:n menettelyssä on ollut kysymys sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin (2005/29/EY) liitteen I kohdan 26 mukaisesta aggressiivisesta menettelystä ja kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaisesta sinnikkäästä ja ei-toivotusta yhteydenotosta puhelimitse. Toissijaisesti kuluttaja-asiamies katsoo, että yrityksen menettelyssä on kyse kuluttajansuojalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetusta painostamisesta, koska myyntipuhelun tarkoituksena on mitä ilmeisimmin uuvuttaa kuluttaja suostumaan kiitospaketin vastaanottamiseen ja tilaussopimuksen tekemiseen.

Linkit

27.4.2023 Kuluttaja-asiamies vie luontaistuotteiden lainvastaisen puhelinmyynnin markkinaoikeuteen

11.4.2021 Luontaistuotteita myytiin lainvastaisin menettelyin: AAA-Palvelut korjasi puhelinmarkkinointiaan