Ändringar i konkurrenslagen

Från och med ingången av det kommande året kan Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utöva en mer noggrann tillsyn över konkurrensbeteendet inom dagligvaruhandeln, vilket ökar konkurrensen och insynen på marknaden. Dessutom görs konkurrensvillkoren för näringsverksamheten inom den offentliga sektorn och den privata sektorn mer jämlika från och med ingången av september.

Regeringen föreslog den 8 augusti 2013 att republikens president ska stadfästa båda lagändringarna.

Läs mera från ANM:s meddelande