Anttilas konkurs: Information om konsumentens rättigheter

Varuhusbolaget Anttila försattes i konkurs den 19 juli 2016.  När en konsument har beställt en vara från en affär som gått i konkurs, betalt varan i förskott och den inte ännu levererats, beror konsumentens möjligheter att få pengarna tillbaka på betalningssättet.

Om konsumenten har betalat varan med kreditkort, kan konsumenten med stöd av konsumentskyddslagen ansöka om återbetalning av beloppet från kreditkortsbolaget. Samma rätt finns även gentemot andra kreditgivare som finansierat ett köp av en vara. Även för inköp som betalats med betalkortets debitegenskap kan konsumenter möjligen kräva gottgörelse av kortbolaget, om bolaget förbundit sig till detta i kortvillkoren eller i övrigt.

Om konsumenten har betalat sin webbeställning via nätbanken eller på något annat sätt i förskott, kan konsumenten bevaka sin fordran i konkursen. Konsumenten bör följa med konkursboets meddelanden och vid behov kontakta förvaltaren av konkursboet kuluttajat.anttila@krogerus.com.

För eventuella fel i varor som köpts före en konkurs kan konsumenten lämna en reklamation till tillverkaren, importören eller ett annat företag som representerar ett tidigare försäljningsled, som gottgör fel i enlighet med garantivillkoren eller det lagstadgade ansvaret för fel, även om varans garantitid skulle ha löpt ut.  Om en vara har betalats med kreditkort eller en annan kredit som beviljats för att finansiera köpet av varan, kan konsumenten lämna en reklamation till kreditgivaren.

Instruktionerna till konsumenter preciseras enligt situationen.

Vid behov kan konsumenterna kontakta Konsumentrådgivningen.
www.kuluttajaneuvonta.fi