Avbokning av en paketresa under exceptionella förhållanden

Enligt lagen om paketresor har resenären rätt att avboka sin resa då resenären har vägande skäl att anta att resan inte kan förverkligas på avtalat sätt utan att utgöra risk för hans/hennes hälsa och liv på grund av exceptionella förhållanden, till exempel krigshandlingar, naturkatastrofer, strejk eller motsvarande situation på resmålet.

Resenären ska meddela researrangören om avbokningen så snabbt som möjligt. När en paketresa avbokas på grund av en situation som ska anses som oöverstigligt hinder, ska researrangören återbetala till kunden resans pris och övriga avgifter som betalts till researrangören.

Generellt kan man säga att en myndighets rekommendation att undvika det aktuella målet är ett vägande skäl att avboka en resa som följer de allmänna villkoren för paketresor.

Information om säkerhetsläget på resmålet finns i utrikesministeriets resemeddelanden. Kom även ihåg att följa med researrangörens meddelanden.