Behandlingen av företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna har förfallit

I september 2020 föreslog Konkurrens- och konsumentverket (KKV) marknadsdomstolen att företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna förbjuds eftersom förvärvet skulle inverka menligt på konkurrensen. Under behandlingen meddelade Mehiläinen att bolaget drar tillbaka sitt köpeanbud på aktier i Pihlajalinna. KKV föreslog marknadsdomstolen att inte ta upp företagsförvärvet till prövning. Marknadsdomstolen har genom sitt beslut av den 29 december 2020 ansett att behandlingen av ärendet har förfallit eftersom företagsförvärvet har återkallats.

Företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna anmäldes till KKV i februari 2020. I september 2020 föreslog KKV marknadsdomstolen att förbjuda företagsförvärvet, eftersom företagsförvärvet skulle ha inverkat menligt på konkurrensen på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster.

Mehiläinen meddelade den 25 november 2020 att bolaget inte genomför sitt köpeanbud. Pihlajalinna meddelade den 25 november 2020 att fusionsprocessen mellan bolagen inte fortsätter och att bolaget inte har förbundit sig till nya förhandlingar med Mehiläinen. På basis av detta föreslog KKV marknadsdomstolen att inte ta upp ärendet till prövning eller att meddela ett beslut om att behandlingen av ärendet förfaller i och med att arrangemanget med företagsförvärv har återkallats.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut att fusionsavtalet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna förföll när Mehiläinen inte står fast vid sitt köpeanbud enligt avtalet. Således återkallades också arrangemanget med företagsförvärv och det fanns inte längre förutsättningar för behandling av ärendet i marknadsdomstolen.

Läs mer:

Mer information:

direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
ledande sakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
ledande ekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394
fornamn.efternamn@kkv.fi