Beslut i busskartellärendet – högsta förvaltningsdomstolen höjde påföljdsavgifterna

Högsta förvaltningsdomstolen har påfört påföljdsavgifter på cirka 9 miljoner euro i ärendet som gäller busskarteller. Enligt HFD har parterna systematiskt förhindrat öppningen av bussmarknaden för konkurrens och kartellen har medfört olägenheter för konsumenterna. Konkurrens- och konsumentverket är nöjt med beslutet men anser det viktigt att riktlinjer för böter införs i Finland.

I januari 2016 gjorde KKV en framställning till marknadsdomstolen om en påföljdsavgift på mer än 30 miljoner euro för bussbolag*), Bussförbundet och Matkahuolto. Företagen försökte i samförstånd förhindra en öppning av marknaden och tillträde till marknaden för nya konkurrenter. Parterna i kartellen utestängde nya linjebaserade bussturer från Matkahuoltos informations- och biljettförsäljningstjänster och pakettransporttjänster.

I sitt beslut från december 2017 ansåg marknadsdomstolen att bussbolagen, Bussförbundet och Matkahuolto hade gjort sig skyldiga till en kartell och påförde alla parter en påföljdsavgift på 100 000 euro för olovlig begränsning av konkurrensen. KKV ansåg att påföljdsavgifterna var otillräckliga och överklagade beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen.

I sitt beslut i dag den 20 augusti 2019 konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att parterna genom konkurrensförseelsen planmässigt har förhindrat och fördröjt öppningen av bussmarknaden för konkurrens. Enligt HFD kan förfarandet betraktas som en särskilt skadlig och allvarlig förseelse. Kartellen har medfört olägenheter för konsumenterna i form av en försvagad pris- och kvalitetskonkurrens.

Högsta förvaltningsdomstolen påförde påföljdsavgifter på sammanlagt 8,9 miljoner euro som fördelades på följande sätt: Matkahuolto 4 300 000 euro, Länsilinjat 100 000 euro, Pohjolan Matka 300 000 euro, Pohjolan Liikenne/VR 300 000 euro, Koiviston Auto 2 300 000 euro, Vainion Liikenne 500 000 euro, Savonlinja (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy och Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy, Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy och SL-Autoyhtymä Oy) 400 000 euro, Väinö Paunu 600 000 euro och Bussförbundet 100 000 euro.

”Vi är mycket nöjda med att högsta domstolen har höjt påföljdsavgifterna och konstaterat en allvarlig, långvarig konkurrensbegränsning. Beslutet visar dock också att lagstiftningen ännu inte möjliggör en tillräckligt hög påföljdsavgiftsnivå i förhållande till kartellernas skadliga inverkan och att den inte förebygger karteller i tillräckligt hög grad. Riktlinjer för böter som även kommissionen tillämpar borde införas i Finland. Då skulle nivån för påföljdsavgifterna vara tillräckligt hög. Karteller är alltid mycket skadliga för konsumenterna och samhällsekonomin. Risken att åka fast och nivån på böter ska vara så höga att kartellverksamhet inte är lönsamt, säger KKV:s generaldirektör Kirsi Leivo.

*)

  • J. Vainion Liikenne Oy
  • Koiviston Auto -Yhtymä (Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab, Satakunnan Liikenne Oy och Metsäpietilä Oy)
  • Länsilinjat Oy
  • Oy Pohjolan Liikenne Ab (och VR-Yhtymä Oy)
  • Pohjolan Matka (Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy och Savon Turistiauto Oy)
  • Savonlinja-yhtiöt (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy och Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy och Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy samt SL-Autoyhtymä Oy)
  • Väinö Paunu Oy

Läs mer:

Mer information:

Generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351
Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
fornamn.efternamn@kkv.fi