Betaltjänsterna syns tydligare än förut på telefonräkningen

Konsumenterna kan nu bättre än tidigare följa med de inköp och beställningar de gör via sin mobiltelefon samt kontrollera om fakturan är riktig. Samtal och textmeddelanden med tilläggsavgift syns klarare än tidigare på telefonräkningen tack vare den nya lagstiftningen som trädde i kraft i juni.

Mobiltelefonen har länge fungerat som ett liknande betalningsmedel som kreditkortet, med vilket man kan beställa och betala till exempel resebiljetter och restaurangnotor. Det har emellertid varit betydligt svårare att följa med inköpen och kontrollera eventuella fel på telefonräkningen än på kreditkortsräkningen. Konsumenten har varit tvungen att från operatören skilt beställa en detaljerad specifikation av telefonräkningen, som det ibland även tagits ut en avgift för. På specifikationen har det dock inte nödvändigtvis tydligt framgått vilka tjänster beloppen består av och vilka tjänsteleverantörer som står bakom dem.

Konsumentombudsmannen har redan länge krävt att konsumenten ska kunna granska sin räknings riktighet. För det får man inte heller ta ut någon extra avgift. Tack vare de nya bestämmelserna som trädde i kraft i början av juni måste operatören utan extra avgift på fakturan specificera priset på tjänster med tilläggsavgift, datum och klockslag för beställningen samt namn på och servicenummer till den tjänsteleverantör som får betalningen.

Undantag utgörs av tjänster som omfattas av integritetsskyddet, såsom olika rådgivnings- och diskussionslinjer. För dessa tjänster specificeras avgiftens belopp och tidpunkt, men inte mottagaren.

På räkningen kan det för tjänsteleverantören synas ett namn som konsumenten inte känner igen och därför inte kan reda ut för vilka tjänster eller produkter han eller hon faktureras. I sådana fall kan konsumenten leta efter mer exakt information om företaget i databasen som upprätthålls av Suomen Numerot Numpac Oy, som ägs av operatörer i Finland.

Bestämmelser som rör fakturaspecifikationer övervakas av Kommunikationsverket.