Coronarädsla utnyttjas genom bedrägeriförsök och vilseledande marknadsföring – företag bör agera ansvarsfullt

Osäkerheten som orsakas av coronaviruset medför även andra oönskade fenomen, såsom bedrägerier. Konsumentombudsmannen och andra europeiska konsumentmyndigheter kämpar nu tillsammans med EU-kommissionen mot bedrägeriförsök och vilseledande marknadsföring med både nationella och internationella åtgärder.

Konsumentombudsmannen varnar för att det även i Finland pågår bedrägeriförsök och vilseledande marknadsföring med anknytning till coronaviruset. Överdriven användning av hälsopåståenden och marknadsföring av olika mirakelprodukter som inte motsvarar löften verkar ha ökat. Dessutom kan konsumenterna pressas till att fatta snabba beslut. Samtidigt kan även bekanta produkter såsom handdesinfektionsmedel och tvättmedel marknadsföras till ett högre pris än vanligt. Den exceptionella situationen är också ett lämpligt tillfälle för brottslingar att utveckla bedrägerier som verkar trovärdiga.

Otillbörliga affärsmetoder är förbjudna även under exceptionella situationer. I synnerhet marknadsförare borde nu se över verksamhetssätten och företagens möjligheter att bära samhällsansvaret.

– Företagen måste agera ansvarsfullt och inte utnyttja rädslan i undantagssituationer, betonar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Myndigheter beredda att ingripa i överdrifter vid marknadsföring

EU-kommissionen och de europeiska konsumentmyndigheterna har vidtagit åtgärder för att förebygga bedrägerier med anknytning till corona. Till exempel har EU-komissionen begärt stora marknadsförare och plattformar att samarbeta för att bekämpa bedrägerier i enlighet med CPC-nätverkets gemensamma ståndpunkt.

Det är viktigt att företag och plattformar agerar ansvarsfullt och kontrollerar att de till exempel inte marknadsför sina egna produkter på ett lagstridigt sätt eller delar felaktiga påståenden och bedrägeriförsök vidare i sina egna tjänster. EU har utfärdat bestämmelser om påståenden och förfaranden som bör betraktas som olämplig, vilseledande eller aggressiv marknadsföring.

Plattformar och andra marknadsföringsaktörer bör vidta konkreta och effektiva åtgärder för att avlägsna lagstridiga marknadsföringskampanjer från sina webbplatser. Till exempel Facebook, Google och Amazon har berättat att de har inlett sådana åtgärder frivilligt. Av finska plattformar har åtminstone Tori.fi meddelat detsamma.

De finska myndigheterna följer situationen med bedrägerier noga och är beredda att ingripa med tillsynsåtgärder vid överdrifter. KKV informerar om observerade bedrägerimetoder via sina egna kommunikationskanaler.

Läs mer:

Information och anvisningar till konsumenter via KKV:s kanaler i sociala medier: