De paketresenärer som förlorade sina pengar när Töölön Matkatoimisto Oy gick i konkurs får ytterligare ersättningar

De kunder som var på paketresa när Töölön Matkatoimisto gick i konkurs 2005 får tillbaka resten av de pengar de förlorade i konkursen. Konkurrens- och konsumentverket skickar brev till resenärerna.

I anslutning till Töölön Matkatoimisto Oy:s konkurs visade det sig att företaget hade ställt en för liten säkerhet hos Konsumentverket (numera Konkurrens- och konsumentverket). Till följd av detta fick inte alla som hade förlorat sina pengar i konkursen full ersättning.

Till följd av rättegången om utställaren av säkerheten för resebyrån har det till verket returnerats pengar för att betala ersättningarna. Med det beloppet kan Konkurrens- och konsumentverket ersätta cirka tusen resenärer för den andel de en gång blev utan.

Konkurrens- och konsumentverket skickar ett brev till de resenärer som är berättigade till en ersättning. Man kontaktar en del av resenärerna även per telefon.